ĐTC cổ võ các giáo xứ giúp người điếc hội nhập

ĐTC tiếp kiến Liên hiệp các Hội người điếc ở Italia (Vatican Media)
ĐTC khuyến khích Liên hiệp các Hội người điếc tại Italia nỗ lực giúp đỡ những người bị khuyết tật này hội nhập vào đời sống xã hội và ngài cũng đề cao khả năng làm tông đồ của người điếc.

ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 25-4-2019 dành cho Liên hiệp các Hội người điếc ở Italia mới được thành lập ngày 23-2 năm 2018, qui tụ các hiệp hội hoạt động từ lâu để thăng tiến an sinh của những người điếc và gia đình họ.

Người điếc bị thiệt thòi và thành kiến

Lên tiếng trong dịp này, ĐTC ghi nhận rằng nhiều người điếc và gia đình họ thường phải chịu những thành kiến, kể cả trong các cộng đồng Kitô. Vì thế ”các thành thị và làng mạc, kể cả các giáo xứ, với những dịch vụ của mình, được kêu gọi ngày càng vượt thắng những hàng rào ngăn cản sự đón nhận những tiềm năng sự hiện diện tích cực của anh chị em… Nhờ đó người ta có thể cải tiến xã hội và cộng đoàn, cũng như cống hiến cho những người điếc một cuộc sống sung mãn, để ý tới tất cả những khía cạnh của cuộc sống trong mọi giai đoạn”.

Ơn gọi của người điếc như môn đệ thừa sai

Ngỏ lời với những người điếc hiện diện tại buổi tiếp kiến, ĐTC nhắc nhở họ về ơn gọi trở thành môn đệ thừa sai, do bí tích rửa tội đã lãnh nhận và trở nên thành phần của Dân Chúa. Ngài nói: ”Mỗi tín hữu đã chịu phép rửa, dù chức năng của họ thế nào trong Giáo Hội và trình độ huấn luyện của họ trong đức tin thế nào đi nữa, họ đều là chủ thể tích cực của công cuộc loan báo Tin Mừng” (E.G. 120).

Mời gọi người điếc tham gia nhiều hơn vào đời sống cộng đoàn

Trong bối cảnh đó, ĐTC đề cao tầm quan trọng của những người điếc trong số những tác nhân mục vụ. Ngài nói: ”Tôi nồng nhiệt cầu mong rằng cả anh chị em, trong tư cách cá nhân hoặc hội đoàn, có thể tham gia ngày càng trọn vẹn hơn vào đời sống của các cộng đoàn Giáo Hội của anh chị em. Như thế anh chị em có thể tái khám phá và làm cho những tài năng Chúa ban cho anh chị em được sinh hoa kết quả phong phú, mưu ích lợi cho các gia đình và toàn thể Dân Chúa” (Rei 25-4-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.