ĐTC khích lệ Tu đoàn thừa sai Phi Châu về tinh thần gia đình

ĐTC tiếp kiến Tu đoàn Thừa Sai Phi châu ĐTC tiếp kiến Tu đoàn Thừa Sai Phi châu (Vatican Media)
ĐTC khích lệ sáng kiến của Tu đoàn Thừa Sai Phi châu đề cao cộng đoàn tông đồ dưới hình thức một gia đình, với các nữ tu thừa sai và giáo dân.

Ngày bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17-5-2019 dành cho Tổng tu nghị của Tu Đoàn Thừa Sai, quen gọi là các cha dòng Trắng, chuyên hoạt động truyền giáo tại Phi châu và hiện có 972 thành viên, trong đó có 768 linh mục, hoạt động tại 79 nhà trên thế giới, theo niên giám năm nay của Tòa Thánh.

Gia đình thừa sai vui tươi

ĐTC gọi gia đình ”tu đoàn thừa sai Phi châu là một gia đình vui tươi, đang tăng trưởng nhờ có nhiều ơn gọi tại Phi châu và Á châu. Đặc tính gia đình này chắc chắn là một sự phong phú mà anh em có lý để nhấn mạnh và phát triển”.

Cộng tác với các tôn giáo khác

ĐTC nói thêm rằng ”Tôi cũng khích lệ anh em hãy kiên trì trong sự dấn thân, cộng tác chặt chẽ với các tín đồ các tôn giáo và tổ chức khác để phục vụ các trẻ em, những người yếu thế hơn, các nạn nhân của chiến tranh, bệnh tật và nạn buôn người. Vì sự chọn lựa phục vụ những người rốt cùng, những người bị xã hội ruồng bỏ và gạt ra ngoài, chính là một dấu hiệu biểu lộ cụ thể sự hiện diện và mối quan tâm của Chúa Kitô từ bi thương xót”.

ĐTC không quên nhắc nhở các thừa sai Phi châu, trong tư cách là gia đình, hãy làm chứng về Chúa Kitô Phục sinh, nhờ tình yêu thương liên kết mọi phần tử với nhau, qua niềm vui rạng rỡ nhờ cuộc sống huynh đệ đích thực.

Canh tân đời sống nội tâm

Ngài nói: ”Tôi khuyến khích anh em hãy liên lỷ tìm kiếm những phương thế để canh tân cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Kitô, qua sự lắng nghe Lời Chúa, trong đời sống bí tích và phục vụ các anh em.. Cần cấp thiết phục hồi tinh thần chiêm niệm, giúp chúng ta mỗi ngày tái khám phá mình là những người được ký thác một điều thiện hảo nhân đạo hóa con người, giúp sống một cuộc sống mới” (E.G.264) (Rei 17-5-2019)

 G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.