ĐTC Phanxicô thúc giục các tu sĩ theo đuổi việc cầu nguyện, tinh thần khó nghèo và sự kiên nhẫn

Phát biểu ứng khẩu với các tham dự viên tham dự một hội nghị được tổ chức bởi Thánh Bộ Các Dòng Tu Sống Đời Tận Hiến, ĐTC Phanxicô đã kêu gọi các tu sĩ nam nữ cần phải nuôi dưỡng một cam kết triệt để với Thiên Chúa.

Hôm thứ Sáu vừa qua, ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ các tu sĩ tham dự một hội nghị quốc tế được tổ chức bởi Thánh Bộ Các Dòng Tu Sống Đời Tận Hiến. Bỏ qua văn bản được chuẩn bị trước của mình, ĐTC Phanxicô đã chia sẻ về sự cần thiết cần phải nhận biết sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần đối với đời sống tu trì ngày hôm nay.

Lưu ý rằng Chúa Thánh Thần vừa là “tác giả của sự đa dạng” vừa là “Đấng kiến tạo sự hiệp nhất” trong Thân Thể Chúa Kitô, ĐTC Phanxicô đã nói về điều mà Ngài gọi là ba chữ P trong đời sống tu trì: cầu nguyện, khó nghèo và kiên nhẫn.

Cầu nguyện, ĐTC Phanxicô nói, có nghĩa là luôn luôn trở về với Ngài, Đấng đầu tiên mời gọi chúng ta từ bỏ tất cả mọi thứ và bước theo Ngài. Cam kết triệt để này, ĐTC Phanxicô khẳng định, có nghĩa là bỏ lại đằng sau gia đình, sự nghiệp và tất cả mọi thứ mà chúng ta yêu quý. ĐTC Phanxicô đã đề cập đến Mẹ Têrêsa như là một mẫu gương về một người phụ nữ sống đời hiến dâng luôn dành thời gian với Thiên Chúa trong lời cầu nguyện, bất chấp những vấn đề và những thách thức mà Mẹ phải đối mặt.

Thứ hai, ĐTC Phanxicô nói về tinh thần khó nghèo, mà không có điều gì là không có kết quả trong đời sống tu trì. Ma quỷ bước vào cuộc sống của chúng ta thông qua chiếc ví của chúng ta, và ĐTC Phanxicô nói, và tinh thần nghèo đói gìn giữ chúng ta khỏi thế gian vốn dẫn đến sự phù phiếm hư ảo và thói kiêu ngạo.

Cuối cùng, ĐTC Phanxicô đã nói về tầm quan trọng của sự kiên nhẫn khi đối mặt với những đau khổ và khó khăn của thế giới chúng ta, bao gồm cả việc thiếu ơn gọi đối với đời sống tu trì. Không có sự kiên nhẫn, ĐTC Phanxicô nói, chúng ta mệt mỏi và khép cánh cửa tâm hồn mình với ân sủng của Thiên Chúa theo hình thức cái chết êm ái về mặt tinh thần. ĐTC Phanxicô nhắc lại cách thức Thiên Chúa kêu gọi Ápraham và vợ ông là Sarah cần phải kiên nhẫn, thậm chí ngay cả ở tuổi già sức yếu của họ. Cũng theo cách đó, ĐTC Phanxicô nói, qua sự kiên nhẫn, tinh thần khó nghèo và cầu nguyện,Thiênc Chúa sẽ mang lại những hoa trái trong đời sống cá nhân và cộng đồng của chúng ta.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.