ĐTC tiếp 300 tham dự viên Hội nghị Kinh Thánh Công Giáo

2019.04.26 Federazione Biblica Cattolica (Vatican Media)
ĐTC cổ võ các nhân viên mục vụ của Giáo Hội hăng say đưa Lời Chúa vào trong cuộc sống của các tín hữu, làm sao để Lời Chúa ngày càng trở thành trọng tâm mọi hoạt động của Giáo Hội (E.G. 174).

Ngài ra ra lời mời gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 26-4-2019 dành cho 300 tham dự viên Hội nghị quốc tế do Liên hiệp Kinh Thánh Công Giáo tổ chức kết thúc hôm 26-4-2019 sau 4 ngày tiến hành tại Roma nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập. Hiện diện trong buổi tiếp kiến cũng có một số Hồng Y và Giám Mục.

Nội dung khóa họp

Trong những ngày họp, các tham dự viên đã suy tư về hoạt động và thành quả của Liên hiệp trong nửa thế kỷ qua, đồng thời nhận diện những thách đố đang được đề ra cho việc mục vụ Kinh Thánh trong Giáo Hội và xác định những mục tiêu cũng như những ưu tiên cho những năm tới đây.

Lời Chúa ở trọng tâm đời sống Giáo Hội

Lên tiếng trong buổi tiếp kiến, ĐTC đặc biệt nói đến tương quan giữa Kinh Thánh và đời sống. Ngài nói: ”Lời Chúa sinh động và ban sức sống.. Lời Chúa mang hơi thở của Thiên Chúa vào thế giới, phú vào trong tâm hồn sức nóng của Chúa. Tất cả những đóng góp nghiên cứu, các bộ sách được xuất bản chỉ nhắm phục vụ cho mục tiêu ấy.. Trong Giáo Hội, Lời Chúa là một sự thông truyền sự sống không thể thay thế được. Vì thế, các bài giảng giữ một vai trò cơ bản. Việc giảng thuyết không phải là một việc thực hành hùng biện, và càng không phải là một tập hợp những ý niệm khôn ngoan của con người.. Trái lại chính sự chia sẻ của Thánh Linh (1 Cr 2,4), của Lời Chúa đánh động tâm hồn vị giảng thuyết để thông truyền sức nóng của Chúa”.

Tránh cám dỗ loan báo chính mình

ĐTC cũng cảnh giác chống lại cám dỗ chỉ loan báo chính mình, chỉ nói về những năng động của chúng ta, để rồi không thông truyền cho thế giới sự sống. Ngài nói:

”Lời Chúa ban sức sống cho mỗi tín hữu, bằng cách dạy họ từ bỏ chính mình để loan báo Chúa. Theo nghĩa đó, Lời Chúa hành động như một gươm sắc bén, khi đi vào chiều sâu, phân định các tư tưởng và tâm tình, đưa sự thật ra ánh sáng, gây thương tích để chữa lành (Dt 4,12; Gb 5,18). Lời Chúa làm cho sống theo thể thức phục sinh: như hạt giống khi chết đi mang lại sự sống, như trái nho, qua máy ép, mang lại rượu, như trái ôliu mang lại dấu sau khi bị xay nát. Cũng vậy Lời Chúa làm cho sinh động, bằng cách tạo nên những hồng  ân mạnh mẽ mang lại sự sống”.

Kinh Thánh là ”thuốc chủng” chống khép kín

Trong ý hướng trên đây, ĐTC khuyến khích các tín hữu hăng say loan báo Lời Chúa và nói rằng: ”Kinh Thánh là thuốc chủng hữu hiệu nhất chống lại thái độ khép kín và tự bảo tồn. Chính Lời Chúa, chứ không phải lời chúng ta, đưa chúng ta ra khỏi trạng thái ở trung tâm, gìn giữ chúng ta khỏi sự tự mãn và háo thắng, liên tục kêu gọi chúng ta ra khỏi chính mình” (Rei 26-4-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.