Ðức Cha Jean Cassaigne – Bạn của người phong tại Việt Nam

Bên cạnh Làng Cùi Di-Linh, tỉnh Lâm Ðồng, có ngôi mộ của Ðức Giám Mục Jean Cassaigne (Gioan Sanh,) vị sáng lập giáo xứ và làng cùi tại Di-Linh. Trên bia mộ Ðức Giám Mục De Cassaigne, có khắc hai dòng chữ sau đây: “Tôi xin những người nào, mà khi còn sống, tôi không giúp … Đọc tiếp Ðức Cha Jean Cassaigne – Bạn của người phong tại Việt Nam