Đức Giáo Hoàng Nói Với Các Giám Mục Peru: Hãy Truyền Giáo Bằng Ngôn Ngữ Bản Xứ.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nói với các giám mục Peru vào ngày sau cùng của Chuyến Tông Du của Ngài đến đất nước này.

Ngài suy tư về chuyến thăm của Ngài, nói rằng đó là một chuyển đi “rất dày đặc và thỏa đáng”.

Đức Giáo Hoàng nói về chủ đề của chuyến đi là “hiệp nhất và hy vọng”.

“Điều này là một chương trình đầy đòi hỏi nhưng rất phấn khởi”, Ngài nói, “điều khiến chúng ta nghĩ về những thành tựu lịch sử của Thánh Turibius Mogrovejo, tổng giám mục của tòa này và là bảo trợ cho hội đồng giám mục Châu Mỹ Latinh, một mẫu gương của “người xây dựng sự hiệp nhất giáo hội”, như vị tiền nhiệm của tôi, Thánh Gioan Phaolô II đã mô tả về Thánh Nhân trong chuyến thăm đầu tiên của Ngài đến mảnh đất này”.

Truyền giáo bằng tiếng bản xứ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói rằng Thánh Turibus đã dẫn dắt Công Đồng Lima thứ ba, một công đồng đã dịch Giáo Lý thành các ngôn ngữ địa phương.

Đức Thánh Cha đã đưa điều này ra như một gương về các truyền giáo cho người dân Peru. Ngài nói rằng khi nói bằng ngôn ngữ bản xứ của người ta thì giúp cho giáo huấn của Chúa Giêsu đi sâu vào trong tâm hồn họ hơn. Ngay cả ngày nay, các giám mục và các nhà truyền giáo được mời gọi để học một ngôn ngữ mới, Ngài nói, một điều mà đối với giới trẻ có nghĩa là ngôn ngữ truyền thông.

“Để biết một ngôn ngữ thật sự của người trẻ của chúng ta, gia đình, con cái, như Thánh Turibius đã nhận thức rõ ràng, thì thật chưa đủ để chỉ hiện diện và chiếm không gian; chúng ta phải có khả năng để tạo ra những tiến trình nơi đời sống của người dân, để niềm tin có thể bén rễ và có ý nghĩa”.

Âu Dương Duy (Theo Vatican News)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.