Đức Hồng y Marx cổ vũ cho việc rao giảng của giáo dân được đào tạo và “có ơn”

Trong một cuộc họp với các thừa tác viên đọc sách ở giáo phận Munich, Hồng y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Đức “hơi thất vọng” vì một số bài giảng: “Chúng ta không muốn nhờ những người có ơn này làm sao?”, ngài muốn nói đến các giáo dân có tài năng và được đào tạo để làm công việc này.

Ngày thứ bảy 20 tháng 7-2019, trong một cuộc họp với các người đọc sách trong giáo phận mình, Đức Hồng y Marx lên tiếng: “Chúng ta không muốn nhờ người có ơn này làm sao?”

Theo thông tin của Giáo hội Đức được trang mạng Vatican News Đức đăng lại thì mở đầu cuộc họp, Đức Hồng y Marx “hơi thất vọng” về một số bài giảng ngài nghe trong các giáo xứ của mình, các bài này thiếu trau chuốt trong phần chú giải: “Ý nghĩa thật sự đã không được đặt ra”.

Để giúp các người giảng, trước hết ngài hứa, hàng tuần trang mạng giáo phận Munich sẽ đăng “phần dẫn nhập thần học cho các bài Thánh Kinh của chúa nhật sắp đến”.

Đâu là bài giảng tương lai?

Nhưng Đức Hồng y cũng mong muốn có “các bài giảng đa dạng hơn”. “Đâu là bài giảng cho tương lai?”, chẳng hạn có thể nghe “chứng từ” của một người.

Cuối cùng ngài xem xét khả năng rao giảng của những người có tài năng và được đào tạo này. Ngài nêu lên: “Các ơn thì đa dạng, vì sao chúng ta không nhờ những người có tài năng này giảng?”

Công đồng Vatican II mong muốn củng cố vị trí của giáo dân trong các buổi lễ, nhấn mạnh đến sự tham dự của tất cả giáo dân đã rửa tội tham dự vào phụng vụ. Qua Tự sắc Một số Thừa tác vụ (Ministeria quædam) của Đức Phaolô-VI năm 1972, ngài giao các sứ vụ cho giáo dân và vì thế các chức nhỏ như chức đọc sách, chức giúp lễ được thay thế bằng các thừa tác vụ như thừa tác viên Đọc sách, thừa tác viên Thánh Thể, thừa tác viên Giúp lễ. Địa vị này khác với các chức được phong như chức phó tế, chức linh mục, chức giám mục. Tuy nhiên tự sắc nói rõ “để là người đọc sách, theo truyền thống đáng kính của Giáo hội thì chỉ dành cho đàn ông”.

Cấm từ thế kỷ 13

Nhưng kể từ thế kỷ 13, giáo hoàng Grêgôriô IX (1228) cấm giáo dân rao giảng, trừ các thừa tác viên thánh hiến mới được rao giảng trong Giáo hội công giáo.

Đây không phải là trường hợp cho đến đó. Tu viện trưởng Enzo Bianchi của cộng đoàn đan tu Bose trong một bài viết đăng trên L’Osservatore romano ngày 2 tháng 3 năm 2016 có viết như sau: “Trong các thế kỷ thứ 10 đến 12, đặc biệt trong bối cảnh Cải cách Grêgôriô, người ta thấy việc rao giảng được thực hành một cách rất hiệu quả. Đặc biệt trong các phong trào thế tục của giáo phái Phúc âm phát triển từ đầu thiên niên kỷ thứ hai”.

Đào tạo người đọc sách tốt hơn

Đối với các người đọc sách trong giáo phận mình, Đức Hồng y Marx ủng hộ việc đào tạo chuyên sâu cho họ, ngài nhắc lại: “Chia sẻ lời Chúa là một trong các việc quan trọng nhất mà chúng ta làm trong Giáo hội”. Việc đào tạo có thể giúp họ có được kỹ năng cụ thể như dùng máy vi âm, giọng nói có âm điệu phù hợp.

Người đọc cũng phải chuẩn bị bài để đọc. Trước thánh lễ, họ phải tập đọc “cao giọng” và nếu được “phải biết các bài đọc khác trong ngày”.

Đức Hồng y Marx phản đối việc dùng máy tính bảng trong các nghi thức phụng vụ, trang mạng công giáo Đức viết: “Ngài công nhận ngài chỉ đọc kinh nhật tụng  trên máy tính bảng. Nhưng trong nghi thức phụng vụ, theo ngài chúng ta phải dùng sách in”.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.