Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận được nâng lên bậc Đáng Kính

Đức Đáng Kính Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận với thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II
Đức Đáng Kính Phanxico X. Nguyễn Văn Thuận với thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolo II

Từ Vatican, Đức ông Gioan B. Phạm Mạnh Cường cho biết: Uỷ Ban Hồng Y và Giám Mục thuộc Bộ Tuyên Thánh tại Vatican đã vừa biểu quyết đồng loạt chấp nhận Án Tuyên Thánh của Tôi Tớ Chúa Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận, chứng nhân anh hùng của đức tin và niềm hy vọng trong thời đại chúng ta, mở đường cho việc Đức Thánh Cha Phanxicô công bố Sắc Chỉ nâng Đức Cố Hồng Y lên bậc Đáng Kính. Với bước ngoặt quan trọng này, Tân Đấng Đáng Kính sẽ tiến gần hơn đến bậc Chân Phước và cuối cùng là được tuyên phong Hiển Thánh.

Từ sau khi Đức Cố Hồng Y Phanxicô Xavier Nguyễn Văn Thuận được nâng lên bậc Đáng Kính, các tín hữu có quyền được sử dụng ảnh thánh, thiệp thánh và kinh nguyện mang hình của Đấng Đáng Kính để xin ơn lạ qua sự cầu bầu của ngài trước mặt Chúa.

Hồ Sơ chính thức của Án Phong Thánh (Đức ông Cường cầm trên tay), gồm đầy đủ thông tin về tiểu sử của Ứng Viên Tuyên Thánh, các nhân đức trổi vượt và mọi chi tiết liên quan đến tiến trình Tuyên Thánh cũng như phương pháp tiến hành.

Đức ông Cường nhắc lại: “Đấng Đáng Kính F.X. Nguyễn Văn Thuận tạ thế ngày 16.09.2002 sau khi phục vụ tại Giáo Triều Roma trong cương vị Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Hoàng về Công Lý và Hoà Bình. Đức Giáo Hoàng Biển Đức XVI đã cho phép Hội Đồng của ngài khởi lập Hồ Sơ Tuyên Thánh ngày 16.09.2007 và sau khi chuẩn nhận việc thu thập thông tin, chứng từ, tài liệu cần thiết, Giáo Phận Roma đã chính thức mở Án Tuyên Thánh ngày 22.10.2010. Uỷ Ban Hồng Y và Giám Mục thuộc Bộ Tuyên Thánh đã biểu quyết đồng loạt chấp thuận Án Tuyên Thánh theo thỉnh cầu của Cáo Thỉnh Viên và Báo Cáo Viên của Án Tuyên Thánh ngày 02.05.2017”.

Tài liệu trắng là Báo Cáo và Biểu Quyết trên các nghiên cứu sử học, khoa học và thần học trong Hồ Sơ của Án Tuyên Thánh do Báo Cáo Viên và Người Cộng Sự soạn thảo cho mỗi giai đoạn của tiến trình. Báo Cáo Tóm Lược và Cập Nhật những tiến triển mới nhất về Án Tuyên Thánh. Bản báo cáo được Đức Tổng Giám Mục Guido Pozzo, thần học gia danh tiếng và đương kim Tổng Thư Ký của Uỷ Ban Giáo Hoàng về Châu Mỹ La Tinh, kiêm Thành Viên của Bộ Giáo Lý và Đức Tin là Báo Cáo Viên trực tiếp biên soạn.

Nguồn: facebook: Lm. Lê Ngọc Thanh và Đức ông Gioan B. Phạm Mạnh Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.