Đức Thánh Cha gặp những người phụ trách mục vụ nhà tù

Trưa ngày 08/11, Đức Thánh Cha đã tiếp khoảng 80 người phụ trách mục vụ nhà tù của các miền và các quốc gia, đang tham dự Hội nghị quốc tế về việc phát triển con người toàn diện và mục vụ nhà tù Công giáo.

Sứ mệnh nhận từ Chúa Kitô

Trong bài nói chuyện, trước hết Đức Thánh Cha nhắc rằng sự quan tâm của Giáo hội dành cho các tù nhân là sứ mệnh mà toàn thể Giáo hội nhận từ Chúa Kitô. Giáo hội được mời gọi không ngừng thực hành lòng thương xót của Chúa dành cho những người dễ tổn thương nhất và không được giúp đỡ, những người mà Chúa Giêsu hiện diện nơi họ (x. cf. Mt 25,40).

Sự thờ ơ của xã hội và nền văn hóa loại bỏ

Tiếp đến Đức Thánh Cha nhận định rằng tình cảnh của các nhà tù phản ánh thực trạng xã hội và là hậu quả sự thờ ơ của chúng ta, điều được tổng hợp thành một nền văn hóa loại bỏ. Ngài nói: “Nhiều lần, thông qua các quyết định pháp lý và biện minh phi nhân đạo, được xem là nhằm tìm kiếm điều tốt và sự an toàn, xã hội đã tìm cách cô lập và giam cầm những người hành động chống lại các quy tắc xã hội; điều này được xem là giải pháp tối ưu cho các vấn đề của đời sống cộng đồng”.

Đức Thánh Cha nói tiếp: “Đàn áp thì dễ hơn là giáo dục; phủ nhận sự bất công hiện diện trong xã hội và tạo ra những không gian để giam giữ những kẻ phạm tội thì dễ hơn là tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi công dân”.

Tình trạng thiếu các nguồn lực và quá tải tại các nhà tù

Một thực tế khác là các nhà tù không thể cổ võ tiến trình hội nhập vì thiếu các nguồn lực để giải quyết các vấn đề xã hội, tâm lý và gia đình của tù nhân, và cả nạn quá tải trong nhà tù.

Vượt qua sự kỳ thị

Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng xã hội cần vượt qua sự kỳ thị đối với các tù nhân. Thay vì giúp đỡ và cung cấp điều kiện để họ sống cuộc sống xứng đáng, chúng ta thường từ chối nhìn nhận nỗ lực của họ trong việc sống xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi: Tại sao các anh chị em này đã bị phạt bởi việc làm sai trái của họ, lại còn chịu một hình phạt khác của xã hội, đó là sự loại trừ và thờ ơ?

Thể hiện lòng thương xót của Chúa

Cuối cùng, Đức Thánh Cha đề cao các sáng kiến của các cộng đoàn trong việc đồng hành với các cựu tù nhân và gia đình của họ. Qua các sáng kiến này, lòng thương xót Chúa được tỏ hiện cho các anh chị em và nhắc rằng toàn thể nhân loại và xã hội tìm cách hành động và dấn thân vì hòa bình và công lý. (REI 08/11/2019)

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.