Đức Thánh Cha Phanxicô phong chức linh mục cho 16 thầy Phó tế người Bangladesh

Ngày thứ hai trong chuyến tông du của Đức Thánh Cha Phanxicô đến Bangladesh, ngài đã phong chức linh mục cho 16 thầy Phó tế.

Thánh lễ được cử hành tại công viên Suhrawardy Udaan, thủ đô Dhaka, thứ Sáu, 01.12.2017

Trong bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nói về vai trò và bản chất của đời sống linh mục trong Giáo hội.

Bangladesh có 170 triệu dân. Trên bình diện tôn giáo 90,4% tổng số dân theo Hồi giáo, 8,2% theo Ấn giáo, 0,7% theo Phật giáo đa số là Tiểu Thừa, 0,6% theo Kitô giáo đa số theo công giáo, và 0,1% theo các tôn giáo khác, trong đó có đạo thờ vật linh.

Video từ: Vatican Radio – English Section

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.