Đức Thánh Cha Phanxicô rửa tội cho trẻ em tại Nhà nguyện Sistina

Trong ngày lễ Chúa chịu phép rửa, Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành thánh lễ tại nguyện đường Sistina và rửa tội cho 32 em bé

.
Theo truyền thống, Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ Lễ Chúa chịu phép rửa trong Nhà nguyện Sistina vào Chúa Nhật lễ này. Lễ kỷ niệm biến cố Chúa chịu phép rửa do thánh Gioan Tiền hô, người anh họ của Chúa làm tại dòng sông Jordan.

Trong Thánh lễ, Đức Thánh Cha đã rửa tội cho hơn ba mươi bé thơ được sinh ra trong năm qua của gia đình các nhân viên và ngoại giao đoàn làm việc cho Tòa thánh tại Vatican.

Một hành động hợp lý
Trong bài giảng trước nghi lễ rửa tội, Đức Thánh Cha Phanxicô đã lặp lại lời thánh Gioan thưa cùng Chúa Giêsu: Tôi mới là người phải tới xin Ngài làm phép rửa, Sao Ngài lại đến với tôi! Đức Thánh Cha Phanxicô nói Rửa tội cho một trẻ thơ là một công việc hợp lý, vì qua Bí tích Rửa tội, chúng được nhận lãnh một báu vật, đó là Chúa Thánh Thần. ĐTC nói điều quan trọng trẻ em phải được rửa tội, hầu chúng được lớn lên trong hồng ân sức mạnh của Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha cũng kêu gọi cha mẹ và người đỡ đầu hãy chăm sóc cho các em được lớn lên trong ánh sáng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần, qua việc dạy giáo lý, nâng đỡ, giáo huấn, gương sáng trong gia đình… Đây là một sứ điệp mà cha muốn gửi đến anh chị em hôm nay.

Một bài giảng hay
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng chia sẻ mối ưu tư chăm sóc mục vụ của ngài dành cho các gia đình trẻ, Đức Thánh Cha nói đừng lo nếu các em có gây ồn ào trong thánh lễ. Đây là lần đầu tiên các em tới nguyện đường này, nếu các em có khóc, hãy cứ để cho chúng khóc thoải mái, đừng bận tâm phải giỗ dành nó thái quá! ĐTC nói trẻ con thích toa rập, một em khóc là các em khác cũng khóc theo… Nếu một trẻ thơ vang khóc trong nhà Chúa, thì đó là một điều đẹp…

Đức Thánh Cha Phanxicô kết luận chúng ta hãy mang Chúa Thánh Thần đến cho các em.

(Christopher Wells – Tin Vatican)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.