Mỹ: Ơn gọi linh mục nảy sinh khi giáo dục tại nhà

Cứ 10 người được đào tạo để lãnh chức linh mục ở Mỹ, thì có 1 người đã từng được đào tạo theo mô hình giáo dục tại nhà.

Thái Hà (05.04.2018) – Theo một nghiên cứu của Mỹ, mầm ơn gọi linh mục thường nảy sinh trong môi trường giáo dục tại nhà (mô hình giáo dục tại tư gia, thay vì đến trường học).

Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Tông đồ (Cara), một viện nghiên cứu ở đại học Georgetown, đã phát hiện ra rằng những thanh niên Mỹ được giáo dục tại nhà thì có khả năng cao gấp bốn lần sẽ gia nhập vào các chủng viện hơn là những người được giáo dục trong các tổ chức Công Giáo.

Mặc dù số lượng người Công giáo Mỹ được giáo dục tại nhà là khá ít – ở thời điểm hiện tại, chỉ có 100,000 người đang được giáo dục tại nhà – so với con số hai triệu người đang học trong các trường Công Giáo. Tuy thế, thiểu số ấy đã đóng góp 8% số thanh niên trong khóa học tiến tới việc truyền chức linh mục.

Tính trung bình, họ dành 7 năm để học ở nhà. Và 16 tuổi là độ tuổi trung bình, của việc nhận thức rõ ơn gọi về thiên chức linh mục.

Cha JD Jaffe, giám đốc mảng ơn gọi ở giáo phận Arlington, nói với tạp chí Seton (một ấn phẩm dành riêng cho những người học tại nhà là Công giáo), rằng ngài đã kinh nghiệm được điều mà cuộc khảo sát phát hiện.

Vào năm 2013, Đức tổng giáo mục Edwin O’Brien của Baltimore đã được tờ báo dẫn lời nói: “Không có nguồn cung cấp ơn gọi nào tuyệt vời hơn mô hình giáo dục tại nhà”.

Hương Lim (Theo Catholic Herald)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.