Hành hương “Ngọn gió Hòa bình 2019” xung quanh khu phi quân sự ở Triều Tiên

ĐHY Andrew Yeom Soo-jung
Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều tiên của Tổng giáo phận Seoul bắt đầu cho ghi danh tham gia cuộc Hành hương “Ngọn gió Hòa bình 2019”.

Đây là cuộc hành hương của người trẻ trên toàn thế giới vì hòa bình, xung quanh khu vực phi quân sự, bao gồm các tỉnh Goseong, Yanggu, Cheolwon e Yeoncheon.

Chia sẻ, suy nghĩ và đồng hành vì hòa bình

Cuộc hành hương được Ủy ban Hòa giải Dân tộc Triều tiên của Tổng giáo phận Seoul tổ chức, với sự tài trợ của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Bộ Cơ hội Bình đẳng. Đây là một lời mời gọi chia sẻ, suy nghĩ và đồng hành vì hòa bình tại một nơi là chứng tích của đau khổ trong lịch sử vì chiến tranh ở Triều Tiên, và đồng thời là kho tàng sinh thái.

Trong cuộc hành hương đi bộ, từ 16-22.08, sẽ có những hội nghị, thảo luận và chia sẻ kinh nghiệm giữa các tham dự viên, gồm những người trẻ trong độ tuổi từ 19-27 tuổi.

Từ năm 2012, năm “Ngọn gió Hòa bình” được thành lập, các nhóm người trẻ từ các quốc gia khác nhau như Lào, Mêhicô, Malta, Hoa kỳ, Ấn độ, Trung quốc và Pakistan, với những bối cảnh chính trị, văn hóa và tôn giáo khác nhau, quy tụ tại khu phi quân sự để chia sẻ kinh nghiệm của họ, cầu nguyện cho hòa bình thế giới và trên bán đảo Triều Tiên.

Vào dịp khai mạc năm 2018, ĐHY Andrew Yeom Soo-jung, Tổng GM của Seoul, đã mời gọi các bạn trẻ như sau: “Cha muốn rằng các con, những người trẻ khao khát hòa bình ở Triều Tiên và vùng xung quan, có thể có cơ hội suy nghĩ về hòa bình và chia sẻ với nhau khi thực hiện cuộc hành hương đi bộ tại khu phi quân sự, nơi luôn rất khó khăn để thăm viếng”.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.