HĐGM Đức dành 30% vị trí lãnh đạo cho phụ nữ

DHY Marx Chủ tịch HDGM và các GM Đức
Các GM Đức muốn dành tỷ lệ ít nhất 30% các vị trí lãnh đạo ở cấp giáo phận tại Đức cho phụ nữ trong vòng 4 năm tới đây.

Đức Cha Franz-Jozef Bode, Chủ tịch Tiểu Ban về phụ nữ thuộc HĐGM Đức, tuyên bố như trên hôm 12-3-2019, trong Đại hội mùa xuân của HĐGM Đức, tiến hành từ 11 đến 14-3-2019 tại thành phố Lingen, Bắc Đức.

Tiến trình gia tăng đã bắt đầu

Trong việc quản trị hành chánh của các giáo phận, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo đã gia tăng trong 5 năm qua, nhưng vẫn còn quá ít. Theo một nghiên cứu, từ năm 2013 đến nay, tỷ lệ phụ nữ ở cấp lãnh đạo trong guồng máy hành chánh của các giáo phận Đức đã tăng từ 13 lên 19%, và tỷ lệ ở cấp trung tăng từ 19 đến 23%. Đức Cha Bode, cũng là GM giáo phận Osnarbrueck, cho biết chỉ tiêu các GM muốn đạt tới trong lãnh vực này cho đến năm 2023 là 1/3 cấp lãnh đạo là phụ nữ.

Hội phụ nữ không hài lòng

Hội phụ nữ Công Giáo Đức mô tả sự gia tăng con số các phụ nữ ở vị trí lãnh đạo là ”đáng than trách”!

Phó tế phụ nữ?

Trả lời câu hỏi của một ký giả về vấn đề cho phụ nữ chịu chức phó tế, Đức Cha Bode nói đây là một ”quyết định có tính chất hoàn vũ”, ít nhất cần phải có một Thượng HĐGM thế giới, nếu không phải là một công đồng. (KNA 13-3-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.