Hội nghị các thần học gia châu Á

“Sáng tạo” và “cứu độ” là những chủ đề của Hội nghị thượng đỉnh thần học châu Á diễn ra từ ngày 05 đến 10 tháng 8 tại thành phố Medan, Indonesia. Hơn 120 nhà thần học châu Á thuộc các Giáo hội Kitô khác nhau tham gia Đại hội.

Sáng tạo, không gian gặp gỡ với Thiên Chúa

Mở đầu Hội nghị, mục sư Agustinus Purba phát biểu dựa trên sách Sáng thế ký 9, 12-17: “Công trình sáng tạo không thể tách rời khỏi công trình cứu độ. Thế giới là một không gian sinh sống cho tất cả thụ tạo và là một nơi để gặp gỡ Thiên Chúa. Mặc khải của Thiên Chúa, công trình sáng tạo và công trình cứu độ của Ngài liên kết chặt chẽ với nhau. Con người không thể biết Đấng Tạo Hóa nếu không biết và nhận ra công trình sáng tạo của Ngài”.

Tăng cường dấn thân cho công lý và bảo vệ công trình sáng tạo

Đức Tổng Giám mục Willem T. P. Simarmata, người điều hành cuộc hội thảo nhấn mạnh đến sự cần thiết của việc cùng tham gia và sống chung. Đức cha nói: “Chúng ta phải tăng cường dấn thân cho công lý, hòa bình và bảo vệ công trình sáng tạo, để đối phó với những thách thức ngày nay tại lục địa châu Á”.

Hòa giải và sửa chữa

Liên quan đến chủ đề hòa giải và sửa chữa, Tổng thư ký Hội nghị, ông Mathews George Chunakara đặt câu hỏi: “Với nguồn nhân lực trí tuệ lớn, nhiều cơ hội gặp gỡ và trao đổi, chúng ta đã đem lại kết quả gì khi trình bày một nền thần học châu Á đích thực? Cần phải xây dựng lại chủ đề ‘Hòa giải, đổi mới và sửa chữa’ vì chúng liên quan đến nhiều vấn đề như trái đất, cuộc sống, an ninh, hòa bình và công lý ở châu Á”. (CSR_4537_2019)

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.