Hội nghị về hòa bình của các Giáo hội Kitô châu Âu

Hội nghị về hòa bình của các Giáo hội Kitô châu Âu

Trong những ngày vừa qua, một Hội nghị quốc tế về hòa bình do các Giáo hội Kitô châu Âu tổ chức với chủ đề: “Cùng nhau lắng nghe những bài học khó khăn trong quá khứ; dấn thân cho châu Âu và thế giới hôm nay qua việc trở nên những công cụ cho hòa bình và hòa giải”. Sự kiện diễn ra nhân 100 năm hiệp ước hòa bình kết thúc Chiến tranh Thế giới thứ nhất.

Sứ vụ của các Giáo hội Kitô ở châu Âu

Tại buổi khai mạc, mục sư Christian Krieger, Chủ tịch Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu nhấn mạnh bối cảnh lịch sử ra đời của Hội đồng các Giáo hội Kitô châu Âu (1959). Vào thời điểm đó, sau Chiến tranh Thế giới thứ hai, châu Âu bị chia rẽ. Hơn lúc nào hết, châu Âu phải vượt qua những chia rẽ chính trị và phải làm việc để chữa lành và xây dựng hòa bình. Ngày nay các Giáo hội Kitô tiếp tục đảm nhận sứ vụ này để tiến tới một châu Âu nhân bản, xã hội và bền vững trong hòa bình cho chính châu Âu, cũng như các nước láng giềng.

Hòa bình và hòa giải

Đề cấp đến Hiệp ước Hòa bình được ký tại Cung điện Versailles năm 1919, Chủ tịch Hội đồng nói: “Chiến tranh Thế giới Thứ nhất làm cho trật tự thế giới thay đổi. Bản đồ châu Âu được thiết kế lại. Trong những ngày này, đại diện của các Giáo hội sẽ được các chuyên gia chính trị giúp đỡ để khám phá “bài học khó khăn trong quá khứ của châu Âu và toàn cầu, xác định những đe dọa hòa bình cho châu Âu và thế giới ngày nay. Chúng ta hy vọng các Giáo hội châu Âu sẽ tiếp tục là công cụ đại kết dấn thân xây dựng hòa bình, chữa lành những vết thương trong quá khứ và hòa giải”.

Đối thoại đại kết

Hội nghị các Giáo hội châu Âu là một tổ chức các Giáo hội và đại kết của 114 Giáo hội Chính thống, Tin lành và Anh giáo ở châu Âu để đối thoại, bảo vệ và hành động chung nhằm thúc đẩy hòa bình và hiệp nhất các Giáo hội.

Ngọc Yến – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.