Khi còn nhỏ, Đức Thánh Cha Phanxicô chơi banh làm từ vải vụn

Trong cuộc gặp gỡ tại Tòa Sứ thần ở Maputo với các đại diện Scholas Occurrentes ở Mozambique, Đức Thánh Cha đã kể lại rằng ngài đã từng chơi banh làm từ vải vụn khi còn là một thiếu niên.

Sáng 5/9, tại Tòa Sứ thần ở thủ đô Maputo của Mozambique, Đức Thánh Cha đã gặp một nhóm phụ trách và tham dự viên các chương trình do Tổ chức Scholas Occurrentes tại các thành phố khác nhau của Mozambique, trong đó có Enrique Adolfo Palmeyro, giám đốc Tổ chức.

Scholas Occurrentes

Scholas Occurrentes là một tổ chức phát sinh từ ý tưởng của Đức Thánh Cha khi ngài còn là Hồng y ở Buenos Aires, Argentina. Nó là một mạng lưới các trường được Giáo hội Công giáo tài trợ để thúc đẩy sự gắn kết của tất cả các trường học trên thế giới. Mạng lưới này tìm cách chia sẻ các dự án mà các trung tâm giáo dục có, cố gắng làm giàu và hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là các trường có ít nguồn lực.

Trong cuộc gặp gỡ, Đức Thánh Cha đã nghe trình bày các hoạt động của Tổ chức tại Mozambique, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao và huấn luyện nhân bản.

Chơi và làm việc chung với nhau

Sau đó, trong lời chào các thành viên của  Scholas Occurrentes, Đức Thánh Cha đã thuật lại một số giai đoạn trong thời thơ ấu của ngài ở Buenos Aires, khi ngài chơi đá banh với trái banh làm từ vải vụn, trong một sân gần nhà, vì thời đó trái banh được làm bằng da thuộc và do đó rất đắt. Và Đức Thánh Cha khẳng định rằng khi chơi cũng như làm việc, người ta phải luôn làm chung với nhau.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.