Số Kitô hữu tại Anh tiếp tục giảm trong khi tín hữu Hồi giáo tiếp tục gia tăng

Trong khi dân số Hồi giáo ở Anh phát triển mạnh mẽ, dân số Kitô giáo tiếp tục không ngừng suy giảm. Văn phòng Thống kê quốc gia của Anh đã đưa ra các số liệu trong dự án nghiên cứu để đánh giá quy mô của các nhóm sắc tộc và tôn giáo khác nhau có mặt tại Anh và đã cho thấy kết quả trên.

Có hai xu hướng chính: Hồi giáo là nhóm tôn giáo phát triển nhanh nhất và lần đầu tiên, tín đồ Hồi giáo đã vượt 3 triệu. Theo số liệu báo cáo của Văn phòng Thống kê, số Kitô hữu tiếp tục giảm. Liên quan đến các giáo phái khác, số thành viên của Do Thái giáo và Phật giáo vẫn ổn định. Bên cạnh đó, tín đồ Ấn giáo đang tăng lên trong khi người Sikh đang giảm. Số phần trăm người dân tuyên bố không thuộc tôn giáo nào chiếm 1/3 dân số của nước Anh; tỷ lệ những người tuyên bố theo các giáo phái nhỏ cũng tăng lên gấp ba lần.

Sự khác biệt so với quá khứ không thể xem nhẹ. Năm 2016, có 3.138.000 người Hồi giáo ở Anh và xứ Wales: tăng hơn 400 ngàn (16%) so với 2,7 triệu người được ghi nhận trong cuộc điều tra dân số năm 2011. Chỉ riêng ở Anh có 3.092.000 người Hồi giáo, chiếm 5,6% tổng dân số so với 4,7% cách đây 5 năm.

Kitô hữu vẫn là nhóm lớn nhất trong cả nước, ngay cả khi có sự suy giảm chậm và không ngừng. Các dữ liệu nghiên cứu dường như tương ứng với dữ liệu được tìm thấy trong cuộc tổng điều tra quốc gia. Từ năm 2001 đến 2011, dân số Kitô giáo ở Anh và xứ Wales này đã giảm 12%.

Về mặt địa lý, khu vực tập trung nhiều người Hồi giáo nhất là thành phố Luân Đôn. Các quận đông nhất là những quận của Tower Hamlets và Newham, với tỷ lệ tín đồ Hồi giáo lần lượt chiếm tới 34,5% và 32% tổng dân số. (Il Giornale.it 05/01/2020)

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.