Luật mới siết chặt các cộng đồng có tín ngưỡng ở Trung Quốc

Nhà chức trách Trung Quốc mở rộng kiểm soát các cộng đồng tôn giáo theo luật mới khắc nghiệt hơn và kiểm soát chặt các hoạt động tôn giáo thầm lặng. Ảnh được cung cấp

Các cộng đồng tôn giáo ở Trung Quốc sẽ phải đối diện với luật về tín ngưỡng và tôn giáo mới khắc nghiệt hơn có hiệu lực vào tháng tới.

Luật mới sửa đổi có tên Qui định về Các vấn đề Tôn giáo có hiệu lực từ ngày 1 tháng 02.

Các học giả và chuyên gia nghiên cứu về tôn giáo nói qui định mới dễ khiến các tín hữu vi phạm luật nếu họ không cẩn thận.

Giáo sư Ying Fuk-tsang, đứng đầu trường thần học Chung Chi tại đại học Hồng Kông nói với ucanews.com rằng mọi người hãy chờ đợi xem và ông chắc rằng luật mới sẽ khắc nghiệt hơn.

“Luật mới phản ánh tư tưởng của chủ tịch Tập Cận Bình, rõ ràng nhấn mạnh sự cần thiết củng cố nhà nước pháp quyền”, ông nói.

Theo giáo sư Ying, luật mới sửa đổi cho chính quyền sự biện bạch rằng hành động đàn áp của họ là theo luật.

“Mọi việc còn đang ở phía trước, họ làm ra luật và truy cứu nếu bạn không tuân thủ”.

Giáo sư Ying nói nhà chức trách bắt đầu điều tra các giáo hội không đăng ký ở địa phương như ở Ôn Châu, bắt họ đăng ký số lượng thành viên và chương trình hoạt động.

Cha John thuộc giáo xứ thầm lặng ở Ôn Châu nói với ucanews.com rằng ngài rất lo về việc tổ chức các hoạt động tôn giáo lớn.

Theo luật mới sửa đổi, nếu tổ chức tôn giáo tiến hành các hoạt động mà không được phép của Ban quản lý tôn giáo nhà nước và các cơ quan liên quan thì buộc phải đình chỉ các hoạt động và phải nộp phạt không ít hơn 100.000 Nhân dân tệ (khoảng 15.600 Mỹ kim) nhưng không quá 300.000 Nhân dân tệ.

Các nguồn lợi và tài sản bất hợp pháp sẽ bị tịch thu và nhà chức trách có thể ra lệnh các nhóm hoặc tổ chức thay thế người có trách nhiệm trực tiếp đến các sai trái theo quan điểm của chính quyền.

Vẫn theo qui định mới, sẽ là bất hợp pháp nếu ra nước ngoài trao đổi về tôn giáo, huấn luyện và người tổ chức sẽ bị bắt giữ.

Nhưng theo giáo sư Ying, qui định không nói rõ thế nào là “người tổ chức” và có lẽ các mục sư là một trong các đối tượng

“Tôi không biết trong trường hợp tôi có thành nhà tổ chức khi quảng cáo qua Internet hoặc từ nước ngoài. Tôi có thể bị bắt ở Trung Quốc nếu tôi đến đó”, ông hỏi.

“Ai dám thách thức các qui định này?”.

Giáo sư Ying cũng nói qui định mới cũng trao quyền cho các ủy ban ở địa phương và các ủy ban lân cận giám sát các hoạt động tôn giáo.

nguồn: vietnam.ucanews.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.