Mạnh dạn trở nên công dân của thế giới số

Báo cáo hằng năm về công bằng xã hội của Giáo hội Công giáo Úc 2019-2020 lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha về việc không chỉ yêu người lân cận theo địa lý, mà còn mang tình yêu của Chúa đến cho láng giềng toàn cầu.

Báo cáo thường niên về công bằng xã hội của Giáo hội Công giáo Úc 2019-2020 đã nêu ra những cơ hội gặp gỡ và liên đới nhờ các phương tiện truyền thông mới mang lại, đồng thời, cũng cảnh báo về các yếu tố có thể gây hại bởi thế giới kỹ thuật số.

Trong số nhiều thách đố có sự quả tải thông tin, cô lập xã hội, tính khách quan và loại trừ đối với những người yếu thế, chủ nghĩa tiêu thụ và sự lan tràn tin tức giả. Báo cáo cũng nhắc nhở rằng kỹ thuật số mới không thể được xem là trung tính hay không chạm đến những suy xét đạo đức.

Nhiều người dùng không nhận ra, nhưng hoạt động cốt lõi của các nền tảng truyền thông xã hội là bán quảng cáo và tối đa hóa lợi nhuận. Cuộc sống riêng tư của cá nhân có thể bị giảm thiểu vì những dữ liệu được trao đổi nhắm vào lợi nhuận hoặc quyền lực và được sử dụng để ảnh hưởng đến công chúng theo những cách mà trước đây không thể nghĩ đến.

Báo cáo năm nay của Uỷ ban Công lý Xã hội Công giáo của HĐGM Úc có tiêu đề: “Biến nó thành sự thật – Cuộc gặp gỡ con người đích thực trong thế giới số của chúng ta”.

Báo cáo cũng đáp lại lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô: “mạnh dạn trở thành công dân của thế giới số”, lấy cảm hứng từ hình ảnh Người Samari nhân hậu: Chúng ta được mời gọi không chỉ yêu người lân cận, mà còn mang tình yêu của Thiên Chúa đến láng giềng toàn cầu mới. Báo cáo nhấn mạnh rằng chúng ta không chỉ được mời gọi làm cư dân của thế giới số mới này, mà còn trở nên những công dân tích cực sẵn sàng định hình cho nó. (Agenzia Fides, 2/7/2019)

Văn Yên, SJ – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.