“Một triệu kinh Mân Côi” để Sri Lanka bầu chọn được các lãnh đạo tốt

Hàng trăm tín hữu Công giáo của tổng giáo phận Colombo, nước Sri Lanka, đã tham dự lễ Đức Mẹ Fatima hôm 13/10 tại nhà thờ thánh Mátthêu.

Hiện diện trong Thánh lễ có các thành viên của nhóm “Tông đồ Fatima thế giới”. Nhân dịp này, cha Shelton Dias, linh mục tuyên úy của Hiệp hội đã đưa ra sáng kiến đọc một triệu kinh Mân Côi, trước cuộc bầu cử sắp tới, cầu nguyện để chọn được các nhà lãnh đạo tốt.

Một số thành viên của Hiệp hội đã trình bày lòng sùng kính của họ với Đức Mẹ Fatima. Cô Mandhakini Wickremasuriya nói: “Mẹ rất thánh đã sống giữa những khó khăn và vấn đề. Vì thế, Mẹ là mẫu gương cho tất cả thiếu nữ, dẫn đưa đến cuộc sống đúng đắn”.

Giới thiệu với các tín hữu sáng kiến “một triệu kinh Mân Côi” cho cuộc bầu cử vào ngày 16/11, cha Shelton mời gọi tất cả đọc 40 mầu nhiệm Mân Côi trong một tháng, từ ngày 13/10 đến ngày 13/11, để dân tộc Sri Lanka bầu chọn được các lãnh đạo tốt cho đất nước. (Asia News 15/10/2019)

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.