Người Công giáo Hàn Quốc phản đối năng lượng nguyên tử

Các nhóm giáo hội họp báo hôm 10-4 tại Tòa nhà Gwanghwamun ở Seoul tuyên bố ủng hộ chiến dịch kiến nghị chính sách một nước Hàn Quốc phi nguyên tử. Ảnh: The Catholic Times of Korea
Các nhóm giáo hội họp báo hôm 10-4 tại Tòa nhà Gwanghwamun ở Seoul tuyên bố ủng hộ chiến dịch kiến nghị chính sách một nước Hàn Quốc phi nguyên tử. Ảnh: The Catholic Times of Korea

Hội đồng Giám mục Hàn Quốc liên kết với chiến dịch thu thập hàng triệu chữ ký ủng hộ thúc đẩy để Hàn Quốc trở thành nước không sử dụng năng lượng nguyên tử.

Hội Người Công giáo Đoàn kết Chống lại Năng lượng Nguyên tử tổ chức họp báo tại Tòa nhà Gwanghwamun tuyên bố liên kết với chiến dịch Hủy bỏ các Nhà máy Điện Nguyên tử đã bắt đầu từ tháng 9-2016.

“Chúng ta, tuyên xưng đức tin với Thiên Chúa, Đấng tạo ra muôn loài, mạnh mẽ phản đối kỹ thuật nguyên tử vô đạo và hủy diệt sự sống”, họ nói trong tuyên bố.

Tuyên bố được Hội đồng Giám mục Hàn Quốc, ủy ban công lý và hòa bình, các viện tôn giáo, phong trào Woorinong Saligi (Gìn giữ đất đai của chúng ta) và các tổ chức của giáo hội giao kết.

Bản kiến nghị đầy đủ chữ ký sẽ được gởi đến cho các ứng viên tổng thống.

Chiến dịch được khởi phát bởi các nhóm tôn giáo và dân sự. Chiến dịch mong muốn được mọi người trong cộng đồng ủng hộ sử dụng năng lượng tái tạo và chống lại sử dụng năng lượng nguyên tử.

 Nguồn: vietnam.ucanew.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.