Nhóm bạn trẻ cầu nguyện và đào sâu tông huấn “Christus vivit”

Christus Vivit
Trong những tháng mùa hè tại Paris, cộng đoàn Emmanuel tổ chức những buổi cầu nguyện, chia sẻ để nuôi dưỡng đời sống đức tin của các bạn trẻ.

Chương trình cầu nguyện vào mỗi thứ 5 đã được cộng đoàn Emmanuel tổ chức từ 4 năm nay, với những nhóm bạn trẻ, tuổi từ 18-25, diễn ra tại các nhà thờ như Saint-Sulpice, nhà thờ Chúa Ba Ngôi hay tại trường bác ái và sứ mạng.

Tại Châu Âu vào mùa hè, các bạn trẻ thường đi nghỉ ở một nơi khác, chỉ còn lại ít người ở lại thành phố. Vì thế, chương trình này giúp các bạn trẻ Kitô hữu ở lại có được một môi trường để cầu nguyện và lắng nghe chia sẻ của nhau.

Trong năm nay, trung bình mỗi buổi cầu nguyện có khoảng năm mươi người tham gia, chủ yếu là thành viên của cộng đoàn Emmanuel, nhưng cũng có những người bạn khác từ các trường đại học hoặc nơi làm việc của các thành viên trong cộng đoàn. “Tất cả cùng hợp nhất bởi một lòng khát khao Thiên Chúa lớn lao”, Raobelina, trưởng cộng đoàn Emmanuel, nói.

Trong năm nay, tông huấn Christus Vivit dành cho các bạn trẻ của ĐTC Phanxicô được thảo luận và đem vào cầu nguyện một cách đặc biệt. Chị trưởng cộng đoàn chia sẻ: “Từ những chứng từ được kể trong buổi tối, nhiều người cảm nhận được niềm vui sâu xa, từ việc sống tròn đầy bí tích rửa tội đến trở thành chứng nhân cho Chúa Kitô giữa đời thường.” (CSR_4706_2019)

Văn Yên, SJ – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.