Nữ tu trẻ hóa… một trào lưu?

Một cuộc khảo sát cho thấy, có một trào lưu “nữ tu trẻ” trong đời sống của Giáo hội Hoa Kỳ ở giai đoạn tìm hiểu và Thỉnh sinh. Liên hiệp Bề trên thượng cấp về các dòng nữ tu công bố khảo sát về 120 cộng đoàn thành viên tại 137 giáo phận ở Mỹ.

Mẹ Maria Agnes Donovan, chủ tịch liên hiệp thượng cấp của các Dòng nữ tu nói rằng, hội đồng được “đầy ơn phúc” khi có cả những viện già cội và trẻ trung trong hội viên của mình. Mẹ nói: “Sự hiện diện của các cộng đoàn đã phát triển, nền tảng tốt với sự khôn ngoan đã dìu dắt hội viên mới hơn.

Và mẹ cũng nói: “Tôi chắc rằng nếu không có sự hỗ trợ và lòng quảng đại của bề trên, cộng đoàn của chúng ta sẽ không bao giờ đạt được kết quả”.

Báo cáo khảo sát thành viên hội đồng phát hành vào tháng 5, thu thập được 106 phản hồi từ bề trên các cấp của 120 cộng đoàn thành viên.

Có khoảng 6.000 nữ tu sống đời thánh hiến của Liên hiệp.  Đó là một p hần của 48.546 nữ tu ở Hoa Kỳ (thống kê năm 2015), theo các số liệu từ Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng trong sứ vụ tông đồ, dựa vào trường Đại học Georgetown.

Trong số các cộng đoàn thành viên của hội đồng, tuổi trung bình của các nữ tu là 57 tuổi. Liên hiệp nói rằng, đó là con số “thấp hơn” dưới mức trung bình của nữ tu ở Hoa Kỳ.

Tuổi trung bình của chị em giai đoạn tập sinh là 27, trong khi các dự tu, thỉnh sinh có tuổi trung bình ở 29. Chị em khấn tạm có tuổi trung bình là 32.

Khoảng 16% chị em nữ tu dang trong độ tuổi từ 30 đến 39. Đây là nhóm thuần tập lớn nhất, nhưng chỉ nhiều hơn một chút so với những nhóm trong độ tuổi 60 – 69 hoặc 70 – 79.

Gần 1.000 chị em trong giai đoạn thanh tuyển, chiếm khoảng 15% số thành viên của Liên hiệp các cộng đoàn dòng tu.

Hơn 80% tu sĩ đều tham gia vào hoạt động mục vụ. 19% góp phần trong sứ vụ giáo dục, 17% làm trong lĩnh vực y tế và 11% dấn thân trong sứ mạng truyền giáo, giáo lý và giáo dục tôn giáo.

Khoảng 1/3 trong 120 cộng đoàn thành viên của hội đồng đã được thành lập trong 50 năm qua. Liên hiệp Bề trên của dòng nữ tu được thành lập vào năm 1992 với sự chuẩn y của ĐGH Gioan Phao-lô II.

An Nhiên

Theo Catholic News Agency.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.