Quốc vương của Giordani tặng xe buýt cho nhà trẻ mồ côi

Ngày 19/9 vừa qua, Quốc vương Abdallah II của Giordani, đã tặng một xe minibus cho nhà trẻ mồ côi ở Anjara do dòng Ngôi Lời nhập thể điều hành. Chiếc xe sẽ được sử dụng cho các hoạt động của cơ sở.

Nhà trẻ mồ côi Đức Trinh nữ Maria Hy vọng

Nhà trẻ mồ côi Đức Trinh nữ Maria Hy vọng ở Anjara được thành lập năm 2017, với sự trợ giúp của Hội Hiệp sĩ Thánh mộ, để đón tiếp và chăm sóc các trẻ em và thiếu niên mồ côi, bị bỏ rơi, hay con em của các gia đình có vấn đề, đã được các linh mục và tu sĩ dòng Ngôi Lời nhập thể chăm sóc từ năm 2005.

Nhà này là một trong 25 thực thể – các tổ chức tương trợ xã hội, các nhóm trợ giúp dành cho người cao niên và người khuyết tật, các tổ chức phúc lợi của xã hội dân sự – cũng được Ủy ban hoàng gia về thực hiện các sáng kiến của Quốc vương tặng quà.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.