Thông điệp của HĐGM Pháp gửi các tín hữu và toàn dân Pháp

Nước Pháp cũng như nhiều quốc gia khác hiện trải qua thử thách lớn lao. Vị nguyên thủ quốc gia mời gọi mỗi người bỏ qua sự chia rẽ, sống với nhau trong tình huynh đệ. Vì vậy, chúng tôi gửi thông điệp này đến các tín hữu cũng như toàn thể người Pháp, không phân biệt tôn giáo.

Chúng ta cùng thực hiện với lòng khiêm tốn, với sự xác tín rằng đức tin Công Giáo luôn có sứ mệnh chuyên biệt trong thế giới mà không hề suy xuyển. Chúng tôi quan niệm tất cả những ai tin vào Thiên Chúa và xác tín Thiên Chúa đồng hành với chúng ta trong cuộc sống. Sau cùng, chúng tôi nghĩ rằng những người không có đức tin nhưng mong muốn sự liên đới và tinh thần phục vụ được triển nở nơi mỗi người.

Với tất cả, chúng tôi khẳng định cộng đồng quốc gia sẽ vượt qua thử thách. Từ nhiều năm nay, nhân loại nhận thấy có thể thay đổi triệt để cách sống. Cuộc khủng hoảng môi sinh không ngừng nhắc nhở chúng ta rằng đến nay vẫn chưa có những quyết định nhằm dẹp bỏ sự vị kỷ, cá nhân chủ nghĩa, chỉ biết kiếm lợi nhuận và tiêu dùng quá đáng, làm phương hại đến tình liên đới. Chúng ta kỳ vọng tuyệt đại đa số sẽ nhận biết rằng ta không thể dửng dưng trước những thay đổi, như vậy tấm bi kịch mang đầy lo ngại không thể vượt qua một cách vô ích.

THỨ TƯ 25 THÁNG BA, VÀO LÚC 19 GIỜ 30

Hồi chuông thánh đưởng trên toàn nước Pháp sẽ đổ trong vòng 10 phút, không phải để mời gọi các tín hữu đến nhà thờ, nhưng để nói lên tình huynh đệ và niềm hy vọng chung.

Lần này, hồi chuông giống như các giờ phút nghiêm trọng của lịch sử, như việc giải phóng nước Pháp khỏi Đức Quốc Xã. Để đáp lại dấu chỉ hy vọng này, chúng tôi mời gọi mỗi người thắp ngọn nến ở cửa sổ. Cử chỉ này đã từng áp dụng ở Lyon, là dấu chỉ hy vọng, xác tín rằng ánh sáng chiếu soi vào nơi tăm tối.

 

Lê Đình Thông

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.