Thống kê Giáo hội Công giáo 2013

Thái Hà (21.10.2015) –  WHD – Theo thông lệ, nhân Ngày Thế giới Truyền giáo hằng năm, hãng tin Fides của Toà Thánh Vatican đưa ra hình ảnh và hoạt động truyền giáo của Giáo hội Công giáo trên toàn thế giới qua các con số thống kê. Trong Ngày Thế giới Truyền giáo năm nay, Chúa nhật 18-10-2015, Fides đã công bố bản thống kê sau đây dựa theo ấn bản mới nhất của Sách Thống kê Giáo hội Thường niên (Annuarium Statisticum Ecclesiae), tính đến 31-12-2013. Các thay đổi –tăng hay giảm– so với năm trước được để trong dấu ngoặc: dấu cộng (+) là tăng, dấu trừ (-) là giảm, dấu bằng (=) nghĩa là không thay đổi.

Dân số thế giới -Tín hữu Công giáo

cong giao 1


Số dân / Số tín hữu Công giáo trên một linh mục 
cong giao 2

Giáo khu – Điểm truyền giáo

Châu lục

Giáo khu

Điểm truyền giáo

có linh mục

Điểm truyền giáo

không có linh mục

Châu Phi

536 (+2)

554 (+26)

75.505 (+1.569)

Châu Mỹ

1.084 (+1)

449  (-49)

16.235  (+802)

Châu Á

534 (+1)

763 (+58)

41.381 (+584)

Châu Âu

754 (+3)

68 (-13)

105 (-2)

Châu Đại Dương

81 (+1)

37 (+2)

643 (+121)

TỔNG CỘNG

2.989 (+8)

1.871 (+24)

133.869 (+3.074)

Giám mục

Châu lục

Tổng số giám mục

Giám mục giáo phận

Giám mục dòng

Châu Phi

705 (+5)

509 (+3)

196 (+2)

Châu Mỹ

1.936 (+17)

1.385 (+16)

551 (+1)

Châu Á

780 (+14)

584 (+8)

196 (+6)

Châu Âu

1.621 (+9)

1.383 (+6)

238 (+3)

Châu Đại Dương

131 (-5)

84 (-5)

47 (=)

TỔNG CỘNG

5.173 (+40)

3.945 (+28)

1.228 (+12)

Linh mục

Châu lục

Tổng số linh mục

Linh mục giáo phận

Linh mục dòng

Châu Phi

41.826 (+1.693)

28.679 (+1.186)

13.147 (+507)

Châu Mỹ

 123.112 (+188)

83.403 (+539)

39.709 (-351)

Châu Á

 61.482 (+1.440)

35.631 (+900)

25.851 (+540)

Châu Âu

184.206 (-2.283)

130.069 (-1.673)

54.137 (-610)

Châu Đại Dương

4.722 (-3)

2.750 (+19)

1.972 (-22)

TỔNG CỘNG

415.348 (+1.035)

280.532 (+971)

134.816 (+64)

Phó tế vĩnh viễn

Châu lục

Tổng số

Phó tế vĩnh viễn

Phó tế vĩnh viễn

giáo phận

Phó tế vĩnh viễn

dòng tu

Châu Phi

427  (+8)

392 (+5)

35 (+3)

Châu Mỹ

27.942 (+684)

27.756 (+660)

186 (+24)

Châu Á

238 (+8)

201 (+23)

37 (-15)

Châu Âu

14.199 (+373)

13.916 (+381)

283 (-8)

Châu Đại Dương

389 (+18)

385 (+15)

4 (+3)

TỔNG CỘNG

43.195 (+1.091)

42.650 (+1.084)

545 (+7)

Tu sĩ nam nữ

Châu lục

Nam

Nữ

Châu Phi

8.427 (-218)

69.883 (+1.293)

Châu Mỹ

15.998 (+45)

181.847 (-4.548)

Châu Á

11.855 (+167)

169.762 (+172)

Châu Âu

17.441 (+133)

263.870 (-5.662)

Châu Đại Dương

1.532 (+78)

8.213 (-209)

TỔNG CỘNG

55.253 (-61)

693.575 (-8.954)

Hội viên tu hội đời

Châu lục

Nam

Nữ

Châu Phi

79 (+2)

917 (+66)

Châu Mỹ

239 (-15)

5.705 (+270)

Châu Á

64 (-8)

1.842 (+3)

Châu Âu

329 (-38)

15.448 (-545)

Châu Đại Dương

1 (=)

43 (-1)

TỔNG CỘNG

712 (-59)

23.955 (-747)

Thừa sai giáo dân và giáo lý viên

Châu lục

Thừa sai giáo dân

Giáo lý viên

Châu Phi

7.226 (+31)

402.994 (+9.414)

Châu Mỹ

320.486 (+3.083)

1.822.016 (-24.091)

Châu Á

32.334 (+990)

370.249 (+4.529)

Châu Âu

7.544 (+1.088)

548.176 (-1.702)

Châu Đại Dương

89 (-1)

14.133 (-1.225)

TỔNG CỘNG

367.679 (+5.191)

3.157.568 (-13.075)

Đại chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số

Đại chủng sinh

Đại chủng sinh

(giáo phận)

Đại chủng sinh

(dòng tu)

Châu Phi

27.892 (+164)

18.951 (+238)

8.941 (-74)

Châu Mỹ

35.841 (-1.180)

23.491 (-507)

11.170 (-673)

Châu Á

35.104 (-372)

16.331 (+10)

18.773 (-382)

Châu Âu

19.574 (-354)

12.120 (-154)

7.454 (-200)

Châu Đại Dương

1.020 (-58)

644 (-39)

376 (-19)

TỔNG CỘNG

118.251 (-1.800)

71.537 (-452)

46.714 (-1.348)

Tiểu chủng sinh giáo phận và dòng tu

Châu lục

Tổng số

Tiểu chủng sinh

Tiểu chủng sinh

(giáo phận)

Tiểu chủng sinh

(dòng tu)

Châu Phi

52.852 (-233)

46.302 (-993)

6.550 (+760)

Châu Mỹ

14.007 (+42)

10.143 (+164)

3.864 (+206)

Châu Á

25.472 (+407)

16.601 (+527)

8.871 (-120)

Châu Âu

9.353 (-1.000)

5.332 (-764)

4.021 (-236)

Châu Đại Dương

244 (+9)

178 (-4)

66 (+13)

TỔNG CỘNG

101.928 (-775)

78.556 (-1.398)

23.372 (+623)

Trường học và học sinh

truong hoc

Bệnh viện, Dưỡng đường, Cơ sở bác ái từ thiện   


bệnh viện

 

Thống kê về con số các địa hạt do Bộ Loan báo Tin Mừng cho các Dân tộc (Bộ Truyền giáo) đảm trách, (tính đến 13-10-2015), như sau:

Nguồn:http://www.fides.org/ita/attachments/view/file/STATISTICHE_Ottobre_2015.doc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.