Tòa Thánh kêu gọi tôn trọng nhân quyền khi chống khủng bố

Đức TGM Bernardito Auza, Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York 
Đại diện Tòa Thánh tại LHQ ở New York, Đức TGM Bernardito Auza, kêu gọi tôn trọng các quyền con người, khi thi hành các biện pháp chống khủng bố.

Trong bài tham luận hôm 28-3-2019 tại phiên họp mở của Hội đồng bảo an LHQ về ”những đe dọa hòa bình và an ninh quốc tế do nạn khủng bố: bài trừ việc tài trợ khủng bố”, Đức TGM Auza nhắc đến những biện pháp cần thiết để ngăn chặn các hoạt động tài chánh tài trợ khủng bố, và khẳng định thêm rằng:

Hoàn toàn tôn trọng nhân quyền

”Đồng thời, một điều không thể thiếu được, đó là làm sao để các biện pháp phòng ngừa và chống khủng bố hoàn toàn tôn trọng các quyền con người, chế độ pháp trị và công pháp quốc tế về nhân đạo. Đặc biệt không thể có xung đột giữa việc phòng ngừa tài trợ khủng bố và việc cung cấp trợ giúp nhân đạo. Trái lại, các hoạt động nhân đạo hợp pháp do các tổ chức từ thiện, kể cả các tổ chức từ thiện của các tôn giáo, góp phần tích cực vào việc phòng ngừa khủng bố. Vì thế, Hội đồng bảo an này phải đảm bảo sao cho các biện pháp chống khủng bố không giới hạn hoặc ngăn chặn khả năng của các tổ chức phi chính phủ và từ thiện cung cấp trợ giúp nhân đạo cho các nhóm người dễ bị tổn thương, như việc cứu trợ khẩn cấp cho những người tị nạn và di tản, cũng như các dịch vụ y tế cho những người bị thương”.

Tòa Thánh quyết liệt lên án khủng bố

Vị Đại diện Tòa Thánh tại LHQ cũng tái khẳng định rằng: ”Tòa Thánh minh bạch lên án khủng bố dưới mọi hình thức và biểu hiện, vì không có lý do ý thức hệ, triết lý, chủng tộc, bộ tộc hoặc tôn giáo nào có thể biện minh hoặc chạy tội cho việc sử dụng các hành vi khủng bố. Điều tối cần thiết là các biện pháp hữu hiệu cần được chấp nhận để phòng ngừa khủng bố dưới mọi hình thức, kể cả việc rút tỉa và cắt giảm các nguồn tài trợ khủng bố. Phái đoàn Tòa Thánh nồng nhiệt hy vọng cuộc thảo luận này sẽ gia tăng sự thúc đẩy cộng đồng quốc tế mang lại câu trả lời có phối hợp cho những đe dọa nghiêm trọng như vậy đối với nền hòa bình và an ninh” (Rei 29-3-2019)

G. Trần Đức Anh OP – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.