Tổng thống Donald Trump đề cử một người Công Giáo vào Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Tổng thống Donald Trump, và ông Brett Kavanaugh

Tổng thống Donald Trump, vào tối thứ hai đã đề cử chánh án Brett Kavanaugh vào chức vụ thẩm phán của Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ để thay thế cho Thẩm Phán Anthony Kennedy tuyên bố nghỉ hưu vào ngày 27 tháng 6 năm 2018.

Ông Kavanaugh hiện đang phục vụ trong Tòa phúc thẩm Washington DC từ năm 2006. Trước đây, ông làm việc tại Nhà Trắng dưới thời TT George W. Bush.

Ông tốt nghiệp luật tại Đại học Yale, có vợ và hai con gái. Ông là người Công Giáo và và từ bé hấp thụ nền giáo dục của các cha Dòng Tên tại Georgetown

Giới luật gia nhận định ứng viên Brett Kavanaugh có lập trường bảo thủ. TT Donald Trump mới đây đã bổ nhiệm Chánh Án Neil Gorsuch vào Tối Cao Pháp Viện Ông này cũng thuộc thành phần bảo thủ. Như vậy nếu được Thượng Viện chấp thuận, giới bảo thủ sẽ chiếm đa số tại Tối Cao Pháp Viện.

Tưởng cũng nên nói thêm, dưới thời TT Obama, Tối cao Pháp Viện Hoa Kỳ có 6 người là người Công Giáo, đền khi thầm phán Antonin Scalia chết, số người Công Giáo giảm xuống còn 5. Và nay nếu chánh án Kavanaugh được phê chuẩn thì số thẩm phán người Công Giáo sẽ là 6 người trong tổng số 9 thẩm phán.

Ngay khi ông Cavanaugh được đề cử, cơ quan thông tấn CNN của Hoa Kỳ ngày 10 tháng 7 đã viết bài bình luận có tựa đề “Tại sao người Công Giáo chiếm đa số tại Tối cao Pháp Viện (“Why do Catholics hold a strong majority on the Supreme Court?) trong khi dân số Công Giáo tại Hoa Kỳ chỉ chiếm 24% dân số nhưng lại giữ 2 phần 3, tức hơn 65% số ghế tại Tối Cao Pháp Viện.

Việc phê chuẩn ứng viên Cavanaugh vào chức vụ thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Hoa kỳ chắc chắn sẽ gặp nhiều gay go tại Thượng Viện vì đảng Dân Chủ đã cho ông Cavanaugh là quá bảo thủ.

Nguyễn Long Thao

vietcatholic.net

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.