Ủy ban bảo vệ quyền lợi các nhóm thiểu số ở Pakistan

Ông Shahbaz Bhatti
Một nhóm ủng hộ tự do tôn giáo đã thành lập một Ủy ban bảo vệ quyền lợi các nhóm thiểu số tại Pakistan khi những lo sợ về sự bất bao dung đối với các tôn giáo thiểu số gia tăng tại quốc gia có đa số dân theo Hồi giáo.

Ủy ban mới gồm những chuyên gia về nhân quyền, luật pháp và các học giả từ các cộng đồng tôn giáo khác nhau. Mục đích của là để khuyến khích các chính quyền liên bang và các tỉnh tôn vinh quyền tự do tôn giáo hiến pháp.

Hiến pháp Pakistan đặt Hồi giáo như quốc giáo nhưng cũng có những điều khoản bảo vệ tự do tôn giáo và giáo dục tôn giáo. Hiến pháp cũng cấm phân biệt đối xử dựa trên tôn giáo liên quan đến việc tiếp cận những nơi công cộng và việc cung cấp các dịch vụ công cộng.

Dù thế, theo Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ, “chính quyền Pakistan đã không nói đến sự lan tràn các giáo phái hay các phát biểu bất khoan dung về tôn giáo và không truy tố các thủ phạm của tội ác bạo lực chống lại các dân tộc thiểu số”.

Ibn Abdur Rehman, nhà hoạt động nhân quyền, người bảo trợ của Ủy ban mới này cho biết Ủy ban sẽ dấn thân ủng hộ các quyền của những người bị đối xử hay bị tuyên bố như là những nhóm thiểu số”, nhưng nó sẽ là “bao gồm tất cả trong việc tìm kiếm bình đẳng” theo điều lệ của tự do tôn giáo.

Chủ tịch của Ủy ban, ông Peter Jacob, nói với báo chí địa phương rằng cần có một ủy ban để bảo vệ các quyền của các nhóm thiểu số khi có sự gia tăng bất bao dung trong xã hội. Ông cho biết là vào tháng 06/2014, Tòa án Tối cao Pakistan đã yêu cầu thành lập Hội đồng quốc gia vì các nhóm thiểu số nhưng chính quyền kế vị đã giả lơ về yêu cầu này.

Tại Pakistan, cáo buộc báng bổ (phạm thượng) thường được sử dụng để chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Trong khi 97% dân số Pakistan là Hồi giáo thì 14% các cáo buộc báng bổ được đưa ra để chống lại những người không theo Hồi giáo.

Trong khi không có ai bị xử tử công khai vì tội ác ở Pakistan, thì các đám đông bạo lực và giết người đi kèm với lời cáo buộc công khai báng bổ. Điều này bao gồm vị Tôi tớ Chúa, ông Shahbaz Bhatti, một chính trị gia Công giáo người Pakistan, đã bị Taliban giết năm 2011. Ông là Bộ trưởng liên bang Pakistan về các nhóm thiểu số từ năm 2008 cho đến khi bị giết. Ông đã dành cuộc đời đấu tranh cho bình đẳng, công bằng xã hội, tự do tôn giáo và nâng đỡ và trao quyền cho cộng đồng tôn giáo thiểu số và đã chấp nhận cái chết vì những người bị áp bức, bị chà đạp và bị gạt ra ngoài lề.

Từ năm 2009, ông Bhatti đã bắt đầu bị đe dọa giết chết và những lời đe dọa gia tăng vào năm 2010, sau khi ông bày tỏ sự ủng hộ cho bà Asia Bibi, một Kitô hữu Pakistan bị kết án tử vì tội báng bổ.

Hồng Thủy – Vatican

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.