Ủy ban chuẩn bị cho Tổng tu nghị Dòng Chúa Cứu Thế họp ở Thái Lan

Thái Hà (03.12.2015) – Ủy ban Trù bị cho Tổng Công hội (hay Tổng Tu nghị) Dòng Chúa Cứu Thế lần thứ 25 đã nhóm họp tại Pattaya (Thái Lan) từ ngày 30/11 – 3/12/2015.

Cha Bề trên Tổng quyền Michael Brehl cũng hiện diện trong cuộc họp. Pattaya sẽ là địa điểm tổ chức Tổng công hội 25, nên các cuộc họp xoay quanh việc lên kế hoạch chuẩn bị và hình dung ra một đánh giá thực tế.

Giai đoạn I của Tổng Công hội dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 1/2016, với mục tiêu đảm bảo sự tham dự của các thành viên trong Dòng vào tiến trình Tổng Công hội.

Tổng Công hội thường lệ được triệu tập sáu năm một lần,0 là cơ chế tối cao quản trị nội bộ Dòng và đại diện cho Dòng.

Tổng Công hội có chức năng quan tâm đến những lợi ích của đời sống tông đồ toàn Dòng, củng cố mối dây liên kết các phần tử với nhau, và đẩy mạnh sự thích ứng các cơ chế và quy tắc sống trong Dòng với nhu cầu của Hội Thánh và nhân loại.

Tổng Công hội sẽ xem sét cẩn thận để khám phá xem Dòng còn trung thành với tinh thần Đấng sáng lập, và truyền thống của Dòng hay không. Đồng thời xem xét Dòng có chú tâm đến tiếng Chúa đang thách đố Dòng qua Hội Thánh và thế giới hay không.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.