Vatican ban hành Sắc lệnh về Phụng vụ Tuần Thánh liên quan đến Covid-19

Mặc dù các cuộc hội thảo và các cuộc tụ họp có thể bị hoãn lại trong nhiều tháng vì đại dịch coronavirus, các nghi thức Phụng vụ Tuần Thánh và Phục sinh thì không thể, ngoại trừ Thánh lễ Truyền Dầu, theo Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích.

“Với sự ủy nhiệm của Đức Thánh Cha và chỉ có hiệu lực trong năm 2020”, Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích đã ban hành các hướng dẫn vào ngày 20 tháng 3 đối với cử hành Tam Nhật Thánh và Lễ Phục Sinh mà không có sự hiện diện của các tín hữu.

“Lễ Phục Sinh là trung tâm điểm của cả năm Phụng vụ và không chỉ đơn giản là một dịp đại lễ. Tam Nhật Phục Sinh được cử hành trong vòng ba ngày, mà trước đó là Mùa Chay và đỉnh cao là Lễ Ngũ Tuần và do đó, không thể chuyển sang thời điểm khác”, theo “Sắc lệnh trong thời gian COVID-19”.

Sắc lệnh được ký bởi Đức Hồng Y Robert Sarah, Tổng Trưởng Bộ Phụng Tự Và Kỷ Luật Bí Tích, và Đức Tổng Giám mục Arthur Roche, Thư ký Thánh Bộ.

Bởi vì Thánh lễ Truyền Dầu không chính thức là một phần trong Tam Nhật Thánh, các vị Giám chức nói, một Giám mục có thể quyết định hoãn việc cử hành. Thông thường, Thánh lễ Truyền Dầu được cử hành trong Tuần Thánh và bao gồm một cuộc quy tụ tất cả các Linh mục trong giáo phận để nhắc lại lời hứa trong chức Linh mục của họ. Trong Thánh lễ, các loại dầu – Dầu Thánh – được sử dụng trong các Bí tích được vị Giám mục làm phép và phân phát cho các Linh mục để đưa về Giáo xứ của họ.

Ở những nơi các Thánh lễ công cộng đã bị hủy bỏ, sắc lệnh cho biết, các Giám mục, trong sự đồng thuận với Hội đồng Giám mục của họ, nên đảm bảo rằng các nghi thức Phụng vụ Tuần Thánh được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa và trong các nhà thờ giáo xứ. Các tín hữu nên được thông báo về thời gian diễn ra các buổi cử hành đó, để họ có thể cùng hiệp thông cầu nguyện tại nhà trong cùng thời gian đó.

“Việc phát sóng – không được ghi lại – hoặc truyền hình trực tuyến hay thông qua internet quả là hữu ích”, Sắc lệnh cho biết.

Vào Thứ Năm Tuần Thánh, Thánh lễ Tiệc Ly nên được cử hành tại Nhà thờ Chính Tòa và các nhà thờ giáo xứ ngay cả khi không có sự hiện diện của các tín hữu, Sắc lệnh cho biết. “Khả năng của việc cử hành Thánh lễ này ở một địa điểm thích hợp, không có giáo dân, được cho phép một cách đặc biệt đối với tất cả các Linh mục” năm nay.

“Việc rửa chân, vốn không bắt buộc, sẽ được bỏ qua” khi không có sự hiện diện của giáo dân, Sắc lệnh cho biết. Việc cung nghinh Thánh Thể vào cuối Thánh lễ cũng nên bỏ qua và Thánh Thể được đặt trực tiếp trong Nhà Tạm.

Nếu có bất cứ khả năng nào để làm như vậy, Sắc lệnh cho biết, Phụng vụ về Cuộc Khổ Nạn của Chúa Giêsu nên được cử hành và, trong số những lời nguyện chính thức, nên có “một ý cầu nguyện đặc biệt để cầu nguyện cho những người nhiễm bệnh, những người đã qua đời, những người cảm thấy lạc lõng hoặc mất tinh thần”.

Về việc cử hành Đêm Vọng Phục Sinh nếu không có sự hiện diện của các tín hữu, Sắc lệnh cho biết, việc chuẩn bị và thắp sáng ngọn lửa sẽ được bỏ qua, nhưng ngọn nến Phục sinh vẫn phải được thắp lên và việc công bố Tin Mừng Phục sinh “Exsultet” sẽ được hát hoặc đọc.

Các cuộc rước kiệu và những biểu hiện khác của lòng đạo đức bình dân vốn mang tính truyền thống trên khắp thế giới trong Tuần Thánh có thể được chuyển sang thời gian khác, Sắc lệnh cho biết. Sắc lệnh đề nghị, ví dụ như, từ ngày 14-15 tháng 9 có liên quan đến Lễ Suy Tôn Thánh giá.

Minh Tuệ (theo Crux)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.