Vatican tổ chức khóa đào tạo đầu tiên về kinh tế cho các nữ đan sĩ

Hơn 300 nữ tu sống đời chiêm niệm, phần lớn từ các tu viện ở Ý, sẽ tham gia khóa huấn luyện đầu tiên về kinh tế dành cho các nữ đan sĩ, do Tòa Thánh tổ chức tại Đại học Giáo hoàng Antonianum ở Roma, vào các ngày 31/01 và ngày 01/02 năm nay.

Khóa học được Bộ Tu sĩ tổ chức, với sự tham gia của một số giảng viên từ Khoa Kinh tế của Đại học Công giáo Thánh Tâm Milan và với sự cộng tác của Hội đồng giám mục Ý, nhắm huấn luyện các quản lý và các viện mẫu trong việc quản lý tài sản đan viện của mình, để tránh bị các cố vấn không ngay lành lợi dụng lòng tốt và sự thiếu chuẩn bị của nữ tu trong lĩnh vực này.

Sau khóa huấn luyện được tổ chức tại Roma, Bộ Tu sĩ dự kiến cùng với các giám mục địa phương của từng nơi, sẽ tổ chức các khóa học tương tự tại các nơi khác, trong đó có Tây Ban Nha, Pháp, Đức và Ba Lan. Khóa huấn luyện tại Tây Ban Nha cũng dành cho các nữ đan sĩ, sẽ được tổ chức từ ngày 12-13/05. Khóa học này có những điểm chung với khóa được tổ chức tại Roma nhưng cũng thích ứng với thực tại của các dòng tu và đan viện ở Tây Ban Nha và với luật pháp quốc gia.

Cách thế kinh tế có thể phục vụ đời sống chiêm niệm

Ngày đầu tiên của khóa huấn luyện trình bày các khía cạnh khác nhau về cách thế kinh tế có thể phục vụ đời sống chiêm niệm, bao gồm tầm quan trọng của các khía cạnh giáo luật và dân luật đối với các thực thể Giáo hội, vấn đề cải cách của Lãnh Vực Thứ Ba, được biết đến ở Ý như các tổ chức phi lợi nhuận; các đề tài về bất động sản và các khía cạnh giáo luật và hành chính của nó, cũng như đề tài về di sản lịch sử-nghệ thuật cũng được đề cập đến.

Ngày thứ hai của khóa, 01/02 sẽ có hai buổi thuyết trình. Buổi đầu tiên nói về tính minh bạch, kế toán và bảng cân đối, và buổi thứ hai sẽ tập trung vào tính bền vững và các khía cạnh giáo luật, kinh tế và di sản của nó. (Vida Nueva 18/01/2020)

Vatican news

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.