Thánh lễ tạ ơn của quý Tân Linh Mục và Tân Khấn tại nhà thờ Thái Hà

Ba tân linh mục trong số mười hai tân linh mục của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam đã dâng thánh lễ tạ ơn tại nhà thờ Thái Hà vào lúc 10 giờ, sáng nay, thứ Bảy, 06.07.2024.

Các tân linh mục dâng lễ tạ ơn hôm nay đã được Đức cha Loui Nguyễn Anh Tuấn, Giám mục giáo phận Hà Tĩnh truyền chức vào hôm 03.07 tại nhà thờ Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

Cùng dâng thánh lễ tạ ơn có hai thầy mới tuyên khấn trọn đời và một thầy mới tuyên khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế. Cả Ba thầy tân khấn đều là Đệ tử của Tu viện DCCT Hà Nội.

Quý tân linh mục và quý thầy dâng thánh lễ tạ ơn hôm nay tại Thái Hà muốn nói lên lòng biết ơn quý cha quý thầy DCCT tại Hà Nội và quý vị ân nhân đã nâng đỡ ơn gọi cho các ngài khi các ngài bắt đầu tìm hiểu ơn gọi Dòng Chúa Cứu Thế.

Truyền Thông Thái Hà