Giờ lễ tại Thái Hà

(ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – GIÁO XỨ THÁI HÀ)

GIỜ LỄ

THỨ HAI

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ BA

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ TƯ

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

Lễ III: 20h00 (dành cho anh chị em xa quê)

THỨ NĂM

Lễ I: 05h30

Thứ Năm đầu tháng có giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô lúc 9h00 và thánh lễ lúc 10h00 tại Đền Giêrađô

Lễ II: 18h30

Thứ Năm đầu tháng có thánh lễ lúc 20 giờ 00 dành cho Giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế

THỨ SÁU

Lễ I: 05h30

Lễ II: 15h00 (Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện cho các thai nhi)

Lễ II: 18h30

THỨ BẢY

Lễ I: 05h30

Lễ II: 10h00 – Thánh lễ kính Đức Mẹ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ III: 12h00 Thánh lễ Chúa Nhật (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ V: 18h00 – Thánh lễ Chúa Nhật (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ VI: 20h00 – Thánh lễ Chúa Nhật

CHÚA NHẬT

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Khi có thay đổi hoặc có lễ trọng buộc, văn phòng sẽ thông báo lịch riêng

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà