Giờ lễ tại Thái Hà

(ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – GIÁO XỨ THÁI HÀ)

GIỜ LỄ

THỨ HAI

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ BA

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

THỨ TƯ

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

Lễ III: 20h00 (dành cho anh chị em xa quê)

THỨ NĂM

Lễ I: 05h30

Thứ Năm đầu tháng có giờ cầu nguyện với thánh Giêrađô lúc 9h00 và thánh lễ lúc 10h00 tại Đền Giêrađô

Lễ II: 18h30

Thứ Năm đầu tháng có thánh lễ lúc 20 giờ 00 dành cho Giới trẻ Dòng Chúa Cứu Thế

THỨ SÁU

Lễ I: 05h30

Lễ II: 15h00 (Thứ Sáu đầu tháng cầu nguyện cho các thai nhi)

Lễ II: 18h30

THỨ BẢY

Lễ I: 05h30

Lễ III: 10h00 (Lễ hành hương kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ IV: 12h00 ( Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ V: 16h30 (Lễ Tiếng Anh, ngoài đền Giêrađô)

Lễ VI: 18h00 (Lễ Chúa Nhật, trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ VII: 20h00

CHÚA NHẬT

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 ( Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà