Thánh Gioan Neumann

THÁNH GIOAN NEUMANN

Giám Mục (1811-1860)
Giám Mục Thứ 4 của Philadelphia
Sáng lập hệ thống giáo dục Công giáo tại Hoa Kỳ
Phong Thánh: 1977 do Đức Phaolô VI
Lễ nhớ: 5 Tháng Giêng

Lúc về già , đứng trên bờ biển Naples nhìn một chiếc thuyền buồm đang rẽ sóng đi về New Orleans , Thánh Anphongsô nói : “ Một ngày kia con cái ta sẽ đến những miền xa xôi ấy .”

Thánh Clêmentê cũng ước mơ đặt chân đến núi rừng Canađa . Ngày15-4-1832 giấc mơ đã thành sự thật . Cha Passerat , tân Ðại Diện Tổng Quyền , đã gởi một số thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế đến Mỹ châu , theo lời mời của Giám Mục địa phận Cincinnati. Nhà Dòng đã bành trướng thật mau lẹ và trở thành Phụ Tỉnh Mỹ châu , dưới quyền coi sóc của Cha Gioan Neumann, tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế đầu tiên .

Ngày nay, Dòng Chúa Cứu Thế tại Hoa Kỳ gồm ba Tỉnh Dòng , và con số đông đảo nhất . Năm 1852, Cha Neumann được bổ nhiệm làm Giám Mục Philadelphia. Một vị Giám Mục có tài xây cất . Ngài đã xây cất 100 trường học , 65 nhà thờ mới . Một Giám Mục viết sách , ngài biên soạn cuốn giáo lý phổ thông trong c ác trường .

Một Giám Mục lập Dòng : Ngài sáng lập Dòng các Nữ tu Thánh Phanxicô tại Philadelphia , một Dòng rất thịnh vượng ngày nay. Nhưng vị Giám Mục hoạt động ấy đã chết rất trẻ lúc lên 49 tuổi , trong một cơn đau tim bất thần ngoài đường phố . Ðược một người Tin Lành đưa vào nhà cấp cứu , mở chiếc áo dòng Chúa Cứu Thế ra người ta thấy cây thánh giá Giám Mục , một lố kẹo trong túi áo dành cho trẻ con … Ngài đã chết như ngài đã sống âm thầm trong hy sinh , giữa những người di cư thuộc nhiều sắc tộc từ các nơi đến lập thành “ Hiệp Chủng Quốc ”. Cha Jean Neumann được phong hiển thánh ngày 19-6-1977 do Ðức Giáo Hoàng Phaolô VI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.