CHIA SẺ & HỌC HỎI

Bão tố cuộc đời

Một trong những mệnh lệnh ngắn nhất nhưng có tác động mạnh mẽ nhất được đưa ra bởi các thánh, các thiên thần, và ngay cả chính Chúa Giêsu: “Đừng sợ!” Dù lời đó từ miệng của Tổng Thần Gabriel nói với Đức Mẹ, hoặc Thánh Gioan Phaolô II nói với giới …

Xem thêm

Lời Cha nhắc nhở

Khi chúng ta cầu nguyện “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,” chúng ta cũng đang cầu nguyện rằng Thiên Chúa sẽ nuôi sống người nghèo, thường là qua chính đôi tay của chúng ta. Có nhiều bài học tâm linh ẩn giấu trong Kinh Lạy …

Xem thêm

Thứ Sáu đầu tháng

Thứ Sáu Đầu Tháng là ngày Thứ Sáu đầu tiên của tháng và thường được đánh dấu bằng lòng sùng kính đặc biệt đối với Thánh Tâm Chúa Giêsu, vì Ngài đã chết cho chúng ta và đem lại Ơn Cứu Độ cho chúng ta vào ngày Thứ Sáu. Mỗi …

Xem thêm

Việc tôn thờ Thánh Thể lần đầu tiên bắt đầu trong Giáo hội khi nào?

Philip Kosloski trên Aleteia ngày 31/05/24 tường trình rằng Trong khi Giáo hội tin vào sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể ngay từ đầu, thì việc tôn thờ Bí tích Thánh Thể đã phát triển sau đó. Giáo Hội Công Giáo kể từ thời các Tông đồ …

Xem thêm

Chiêm niệm Thánh Tâm

Khi người môn đệ yêu dấu tựa đầu vào ngực Chúa Cứu Thế (x. Ga 13:25), Thánh Gioan đã nghe thấy những nhịp đập của tình yêu Thiên Chúa và cảm nhận được sức nóng của tình yêu đó. Trong số 12 Tông Đồ, chỉ có Thánh Gioan đứng bên …

Xem thêm

Sùng kính Thánh Tâm Chúa

Người ta chưa biết sùng kính Thánh tâm Chúa Giêsu trong 10 thế kỷ đầu. Đến thế kỷ XI và XII, các dòng Biển Đức và Xitô bắt đầu có cách tôn sùng Thánh Tâm Chúa Giêsu. Lòng sùng kính này được truyền bá nhưng không được phát triển. Khoảng …

Xem thêm

Những người mê tín, họ tin gì?

Nhà sử học về thực hành tôn giáo và nhà ngôn ngữ học Philippe Martin đặt câu hỏi về từ “mê tín” và phân tích vai trò của mê tín trong lịch sử, từ thế kỷ 15 đến ngày nay trong quyển sách “Mê tín”: Câu chuyện mê tín (Superstition: histoire d’un mot. …

Xem thêm

Tình yêu và phẩm giá công việc

Lễ Thánh Giuse Lao Động được ĐGH Piô XII thiết lập năm 1955. Vào thời điểm chủ nghĩa cộng sản đang nắm quyền, Đức Thánh Giuse là lời nhắc nhở mạnh mẽ về mục đích thực sự của công việc. Làm việc có nghĩa là tham gia vào công việc …

Xem thêm

Giuse phi thường

GIUSE PHI THƯỜNG “Cứ đến với ông Giuse; ông bảo gì, các ngươi hãy làm theo.” (St 41:55) Giu-se làm mộc bình thường Thế nhưng cách sống vô cùng cao siêu Không nao núng lúc gian lao Một niềm tín thác, trước sau vâng lời Làm nhiều nhưng ít nói thôi …

Xem thêm

Kết hợp hoàn hảo

Tình yêu, đau khổ và cái chết có mối quan hệ mật thiết với nhau. Để hiểu được tình yêu, người ta phải biết hy sinh và do đó phải làm quen với đau khổ. Chúa Giêsu đã làm gương về mối quan hệ này bằng cách hy sinh chính …

Xem thêm