Thái Hà: Tam nhật kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (25,26,27/06/2024)

Lễ kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được tổ chức vào ngày 27 tháng 6 hàng năm. Năm nay, tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà, cũng gọi là Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Thái Hà (180/2 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội) sẽ có ba ngày trọng thể mừng kính Mẹ. Kính mời ông bà và anh chị em sắp xếp thời gian đến với Mẹ Maria qua linh ảnh Mẹ Hằng Cứu Giúp trong những ngày này. Chương trình cụ thể như sau:

CHƯƠNG TRÌNH BA NGÀY (25,26,27/06/2024)

Ban Sáng: Dành Cho Hội Viên Con Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

07 giờ 15: Khai Mạc – Dâng Hoa Kính Đức Mẹ

08 giờ 45: Tĩnh Tâm Dành Cho Hội Viên Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

09 giờ 45: Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

10 giờ 00: Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ

Chiều Tối : Dành Cho Toàn Thể Dân Chúa

18 giờ 00: Khấn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp (Hoặc Chầu Thánh Thể)

18 giờ 30: Cung Nghinh Đức Mẹ và Thánh Lễ

Sau Thánh Lễ 18 giờ 30 Ngày Cuối (Thứ Năm, 27/06), Có Cung Nghinh Trọng Thể Đức Mẹ Toàn Giáo Xứ Quanh Công Viên