Giải tội & Xức dầu bệnh nhân & Rửa tội trẻ em

BÍ TÍCH GIẢI TỘI 

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

Sáng: 08 giờ 00 – 10 giờ 30

Chiều: 15 giờ 00 – 17 giờ 00

Tối: 19 giờ 15 – 21 giờ 00

Sau thánh lễ sáng lúc 5 giờ 30. Sau thánh lễ chiều lúc 18 giờ 30

 

THỨ BẢY 

Sáng: 08 giờ 30 – 10 giờ 00; 11 giờ 00 – 12 giờ 00

Chiều: 15 giờ 00 – 18 giờ 00

Tối: 19 giờ 00 – 20 giờ 00; 21 giờ 00 – 22 giờ 00

 

CHÚA NHẬT

Sáng: 09 giờ 00 – 10 giờ 00

Chiều: 14 giờ 30 – 15 giờ 30

Tối: 19 giờ 00 – 20 giờ 00

Lưu Ý:

  • Nếu không có cha trực sẵn giải tội, quý vị liên hệ với Văn Phòng để mời các cha giải tội cho quý vị

BÍ TÍCH XỨC DẦU BỆNH NHÂN

Quý vị có nhu cầu xức dầu bệnh nhân cho người thân xin liên hệ qua văn phòng Giáo xứ (Thứ Hai không làm việc). Riêng tại các Khu Giáo tại Giáo xứ Thái Hà, xin liên hệ với cha phụ trách Khu Giáo

BÍ RỬA TỘI CHO TRẺ EM

Bí Tích Rửa Tội dành cho trẻ em được cử hành trong thánh lễ lúc 08h00 Chúa Nhật đầu tháng. Anh chị em muốn rửa tội cho con em mình, xin mang sổ gia đình đến văn phòng giáo xứ ghi danh trước và tập nghi thức.

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà