Ngày Thường

Thứ Năm Tuần VI Phục Sinh: Nỗi buồn sẽ trở thành niềm vui

Thái Hà (26.05.2022) – Khi ấy Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Một ít nữa các con sẽ không thấy Thầy, rồi lại một ít nữa các con sẽ thấy Thầy, vì Thầy về cùng Cha”. Bấy giờ trong các môn đệ có mấy người hỏi nhau: “Ðiều Người …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần VI Mùa Phục Sinh: Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật

Thái Hà (25.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Thầy còn nhiều điều phải nói với các con, nhưng bây giờ các con không thể lĩnh hội được. Khi Thần Chân lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật, vì Người không …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần VI Mùa Phục Sinh: Đấng Phù Trợ sẽ đến

Thái Hà (24.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần VI Phục Sinh: Làm chứng

Thái Hà (23.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi Ðấng Phù Trợ đến, Ðấng Thầy sẽ từ nơi Cha Thầy sai đến với các con, Người là Thần Chân lý bởi Cha mà ra, Người sẽ làm chứng về Thầy. Và các con cũng sẽ làm …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần V Mùa Phục Sinh: Thầy đã chọn các con khỏi thế gian

Thái Hà (21.05.2022) – “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian đã yêu thích cái gì là của nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần V Mùa Phục Sinh: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (20.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần V Mùa Phục Sinh: Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy

Thái Hà (19.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần V Mùa Phục Sinh: “Thầy là cây nho thật”

Thái Hà (18.05.2022) – Khi ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần V Mùa Phục Sinh: Thầy sẽ trở lại

Thái Hà (17.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi. Anh …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần V Phục Sinh: Ai yêu mến Thầy sẽ giữ lời Thầy

Thái Hà (16.05.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và …

Xem thêm