Ngày Thường

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Niềm vui chia sẻ

Thái Hà (21.12.2021) – Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên trên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của bà Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Xin Vâng

Thái Hà (20.12.2021) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần vào …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Thái Hà (18.12.2021) – Sau đây là gốc tích Đức Giê-su Ki-tô: bà Ma-ri-a, mẹ Người, đã thành hôn với ông Giu-se. Nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giu-se, chồng bà, là người công chính và …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần III Mùa Vọng: Gia phả Chúa Giêsu Kitô

Thái Hà (17.12.2021) – Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu của Abraham. Abraham sinh Isaác; Isaác sinh Giacóp; Giacóp sinh Giuđa và các anh em người […] Đavít sinh Salomôn do bà vợ của Uria; Salomôn sinh Robôam; […]; Giôatham sinh Akhát; Akhát sinh Êdêkia; …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần III Mùa Vọng: Các ngươi đi xem gì?

Thái Hà (16.12.2021) – Khi những người ông Gio-an sai đến đã ra về, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: “Anh em đi xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Hẳn là không! Thế thì anh em đi xem …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần III Mùa Vọng: Đấng phải đến

Thái Hà (14.12.2021) – Ông Gio-an gọi hai người trong nhóm môn đệ lại, sai họ đến hỏi Chúa rằng: “Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác? ” Khi đến gặp Đức Giê-su, hai người ấy nói: “Ông Gio-an Tẩy Giả sai …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Gioan Thánh Giá: Nói và làm

Thái Hà (14.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các thượng tế và các kỳ lão trong dân rằng: “Các ông nghĩ sao: Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: “Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho.” Nó đáp: …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Nhớ Thánh Lucia: Nhân danh ai?

Thái Hà (13.12.2021) – Khi ấy, Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, và trong khi Người giảng dạy, các thượng tế và kỳ mục trong dân đến gần Người và hỏi: “Ông lấy quyền nào mà làm các điều ấy? Ai đã cho ông quyền ấy?” Ðức Giêsu đáp: “Còn tôi, tôi chỉ …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần II Mùa Vọng: “Êlia đến rồi”

Thái Hà (11.12.2021) – Khi xuống núi, các môn đệ hỏi Chúa Giêsu rằng: “Tại sao các luật sĩ lại nói Êlia phải đến trước đã?”. Chúa Giêsu trả lời: “Thật Êlia phải đến để chấn hưng mọi sự. Và Thầy bảo các con, Êlia đã đến rồi, và họ …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần II Mùa Vọng: Việc làm nói lên sự khôn ngoan

Thái Hà (10.09.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Ta sẽ so sánh thế giới này với ai. Họ giống như bọn trẻ ngồi nơi phố chợ, gọi lũ trẻ khác mà rằng: “Chúng tôi thổi sáo, sao các bạn không múa nhảy; chúng tôi than vãn, sao …

Xem thêm