Ngày Thường

Thứ Tư Lễ Kính Các Thánh Anh Hài: Chứng tá niềm tin

Thái Hà (28.12.2022) – Bấy giờ, vua Hêrôđê bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bêlem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống. (Mt 2,13-18)  Thánh Giám mục Quodvultdeus đã viết về vua …

Xem thêm

Thứ Ba Lễ Kính Thánh Gioan Tông Đồ: Được Chúa yêu

Thái Hà (27.12.2022) – Bà Maria Mácđala liền chạy về gặp ông Simôn Phêrô và người môn đệ Đức Giêsu thương mến. (Ga 20,2-8) Đức Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyên Văn Thuận nói: “Người trộm lành đã hạnh phúc vì hy vọng ở tình yêu Chúa, Giuđã đã khốn nạn vì thất …

Xem thêm

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Stêphanô: Chứng nhân kiên trung

Thái Hà (26.12.2022) – Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. (Mt 10,17-12) Trưa ngày 26.12.2020, trong buổi đọc kinh được phát trực tuyến từ Thư viện Dinh Tông Tòa, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã khích lệ các tín …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần IV Mùa Vọng: Chúc tụng Thiên Chúa

Thái Hà (24.12.2022) – Khi ấy, ông Dacaria được đầy Thần Khí liền nói tiên tri rằng: “Chúc tụng Đức Chúa là Thiên Chúa Israel đã viếng thăm cứu chuộc dân Người.” (Lc 1,67-79)  Thánh Inhaxiô từng nói rằng: Mục đích tận cùng của ơn cứu thoát là để chúc tụng, tôn …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Thánh Gioan Kêty: Ý định của Thiên Chúa

Thái Hà (23.12.2022) – Ông Giacaria xin một tấm bảng nhỏ và viết: tên cháu là Gioan. (Lc 1,57-66) Trong cuốn Đối Thoại, thánh Catarina Siêna nói rằng: Vì lý do nào Chúa đã đặt con người vào một phẩm giá cao trọng như vậy? Chính tình yêu Chúa đã dựng …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần IV Mùa Vọng: Thiên Chúa hành động

Thái Hà (22.12.2022) – Bà Maria nói: “Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa hạ bệ những ai quyền thế, người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có lại đuổi về tay trắng. …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Xin vâng

Thái Hà (20.12.2022) – Bấy giờ, bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi. (Lc 1,26-38) Thánh Giáo hoàng Irenê từng nói rằng: Đức Maria nhờ vâng phục đã trở …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần IV Mùa Vọng: Hy vọng

Thái Hà (19.12.2022) – Ông Dacaria thưa với sứ thần: “Dựa vào đâu mà tôi biết được điều ấy? Vì tôi đã già, và nhà tôi cũng đã lớn tuổi”. (Lc 1,5-25) Một nhà ngụy biện đến gặp Socrates, đặt câu hỏi rằng: Trong các vật, vật gì bền vững nhất? …

Xem thêm

Thứ Bảy Tuần III Mùa Vọng: Biết ơn nguồn cội

Thái Hà (17.12.2022) – Tính chung lại thì: Từ ông Ápraham đến vua Đa vít, là mười bốn đời; Từ vua Đavít đến thời lưu đày ở Babilon, là mười bốn đời; và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô là mười bốn đời. (Mt 1,1-17) Dân gian Việt Nam …

Xem thêm

Lm. Giuse Nguyễn Văn Hội, C.Ss.R: Ba bài giảng tĩnh tâm Mùa Vọng 2022 tại nhà thờ Thái Hà

BÀI GIẢNG NGÀY THỨ NHẤT BÀI GIẢNG NGÀY THỨ HAI BÀI GIẢNG NGÀY THỨ BA Ba ngày tĩnh tâm Mùa Vọng tại Nhà Thờ Thái Hà, Tổng Giáo Phận Hà Nội đã diễn ra trong các thánh lễ lúc 18 giờ 30 từ Thứ Hai đến Thứ Tư vừa qua …

Xem thêm