Ngày Thường

Thứ Hai Lễ Kính Thánh Batôlômêô Tông Đồ: Trở nên chứng nhân

Thái Hà (24.08.2020) – Cứ đến mà xem. (Ga 1,45-51) Trên kênh truyền hình HTV7 hằng tuần có phát sóng chương trình Bạn muốn hẹn hò. Chương trình này như là cầu nối cho các bạn nam nữ muốn tìm được nửa còn lại của cuộc đời mình. Cuộc gặp gỡ và …

Xem thêm

Chúa Nhật XXI Thường Niên: Lời tuyên xưng

Thái Hà (23.08.2020) – Khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai? ” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Nhớ Đức Maria Nữ Vương: Khiêm nhường

Thái Hà (22.08.2020) – Bấy giờ, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em”. (Mt 23,1-12) Đức Thánh cha Phanxicô nói “Rao giảng Tin Mừng là đích thân làm chứng về tình yêu Thiên Chúa, là vượt …

Xem thêm

Thứ Sáu Lễ Nhớ Thánh Piô X: Mến Chúa yêu người

Thái Hà (21.08.2020) – Đức Giêsu đáp: “Người phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, và phải yêu người thân cận như chính mình”. (Mt 22,34-40) Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta nói: “Công việc chúng ta làm chỉ là để biểu lộ tình yêu của chúng ta đối với Chúa. …

Xem thêm

Thứ Năm Tuần XX Thường Niên: Công bằng và lòng thương xót

Thái Hà (20.08.2020) – Nhà vua sai đầy tớ đi thỉnh các quan khách đã được mời trước, xin họ đến dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. (Mt 22,1-14) Ngày 29.04.2011, cả thế giới hướng về đám cưới vĩ đại của hoàng tử Nước Anh William với cô Kate. Khách …

Xem thêm

Thứ Tư Tuần XX Thường Niên: Công bằng và lòng thương xót

Thái Hà (19.08.2020) – Này bạn, tôi đâu có xử bất công với bạn. Bạn đã chẳng thỏa thuận với tôi là một quan tiền sao? (Mt 20,1-16a) Một hôm, trong khi Sêđôn đi xe lửa thì có người đến hỏi ông rằng: “Nếu Đức Chúa Trời là Đấng nhân từ, tại …

Xem thêm

Thứ Ba Tuần XX Thường Niên: Phần thưởng đời đời

Thái Hà (18.08.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu nói: “Phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp”. (Mt 19,23-30) Một triết gia người Đức có lần …

Xem thêm

Thứ Hai Tuần XX Thường Niên: Hướng đến sự sống đời đời

Thái Hà (17.08.2020) – Bấy giờ có một người đến thưa Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời?” (Mt 19,16-22) Mặc dù của cải vật chất luôn là một yếu tố căn cốt chi phối cuộc sống xã hội loài …

Xem thêm

Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Lên Trời_Lễ Trọng: Mẹ diễm phúc

Thái Hà (15.08.2020) – Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. (Lc 1,39-56) Ngày 1/11/1950, Đức Giáo hoàng Piô XII tuyên bố tín điều Đức Mẹ hồn xác lên trời như sau: “Sau cuộc đời dương thế, Mẹ Maria, …

Xem thêm

Maximilianô Maria Kolbe – Vị thánh chết thay cho bạn tù

KHIÊM NHƯỜNG ĐỨNG LÊN ! Thánh Maximilianô Maria Kolbe chào đời vào ngày 7 thánh 1 năm 1894, tại Zund-Wola, thuộc nước Ba lan. Bố mẹ đặt tên là Raymond. Ngay từ nhỏ, khi được cha mẹ hỏi, ngài trả lời, “Con tha thiết cầu xin với Ðức Mẹ để …

Xem thêm