Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần V Mùa Phục Sinh: Hãy yêu thương nhau

Thái Hà (15.05.2022) – Khi Giuđa ra khỏi phòng tiệc, Chúa Giêsu liền phán: “… Các con yêu quý, Thầy chỉ còn ở với các con một ít nữa thôi. Thầy ban cho các con điều răn mới, là các con hãy yêu thương nhau. Như Thầy đã yêu thương các con. …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Phục Sinh: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta”

Thái Hà (08.05.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta, Ta biết chúng và chúng theo Ta. Ta cho chúng được sống đời đời; chúng sẽ không bao giờ hư mất, và không ai có thể cướp được chúng khỏi tay Ta. Điều mà Cha Ta …

Xem thêm

Chúa Nhật III Phục Sinh: Bữa tiệc chuẩn bị sẵn

Thái Hà (01.05.2022) – […] Bước lên bờ, các ông nhìn thấy có sẵn than hồng với cá đặt ở trên, và có cả bánh nữa. Đức Giê-su bảo các ông: “Đem ít cá mới bắt được tới đây! ” Ông Si-môn Phê-rô lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ. Lưới …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Phục Sinh: “Ông thấy và ông tin”

Thái Hà (17.04.2022) – […] Ông cúi mình xuống thấy những khăn liệm để đó nhưng ông không vào trong. Vậy Simôn Phêrô theo sau cũng tới nơi, ông vào trong mồ và thấy những dây băng nhỏ để đó, và khăn liệm che đâuù Người trước đây, khăn này không …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Lá: “Lạy Cha, Con phó linh hồn Con trong tay Cha”

Thái Hà (10.04.2022) – […] Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, tối tăm liền bao trùm cả mặt đất cho đến giờ thứ chín. Mặt trời trở nên u ám, màn trong đền thờ xé ra làm đôi ngay chính giữa. Lúc đó Chúa Giêsu kêu lớn tiếng rằng: “Lạy …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần V Mùa Chay: “Còn Thầy, Thầy dạy sao?”

Thái Hà (03.04.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi cây dầu. Và từ sáng sớm, Người lại vào trong đền thờ. Toàn dân đến cùng Người, nên Người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó, luật sĩ và biệt phái dẫn đến Người một thiếu phụ bị bắt quả …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Mùa Chay: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi”

Thái Hà (27.03.2022) – Khi ấy, những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa GIêsu để nghe Người giảng; thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lầm bầm rằng: “Ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngội ăn uống với chúng”. (Lc 15,1-3.11-32) …

Xem thêm

Chúa Nhật Thứ III Mùa Chay: Ăn năn hối cải

Thái Hà (20.03.2022) – Lúc ấy, có mấy người đến kể lại cho Ðức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Ðức Giêsu đáp lại rằng: “Các ông tưởng mấy người Galilê đó có tội …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay: Cám dỗ

Thái Hà (06.03.2022) – Rồi ma quỷ lại đem Người lên cao hoen cho xem ngay một lúc tất cả các nước thiên hạ và nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông hết thảy quyền hành và vinh quang của các nước này, vì tất cả đó là của tôi và …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần VIII Thường Niên: “Hãy lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã”

Thái Hà (27.02.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ dụ ngôn này: “[…] Sao ngươi nhìn cái rác trong mắt anh em, còn cái đà trong chính mắt ngươi thì lại không thấy. Sao ngươi có thể nói với người anh em ‘Này anh, hãy để tôi lấy …

Xem thêm