Chúa Nhật

Chúa Nhật I Mùa Chay: Mùa trở về

Thái Hà (18.02.2024) – Sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa, Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Xatan cám dỗ, sống giữa loài dã thú, và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Thường Niên: Uy quyền của lời nói

Thái Hà (28.01.2024) – Đức Giê-su và các môn đệ đi vào thành Ca-phác-na-um. Ngay ngày sa-bát, Người vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các Kinh sư. Lập tức, …

Xem thêm

Chúa Nhật III Thường Niên: Hãy sám hối

Thái Hà (21.01.2024) – Sau kho ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần, Anh em hãy sám hỗi và tin vào Tin Mừng”. Người đang đi dọc theo …

Xem thêm

Chúa Nhật II Thường Niên: Đến xem và ở lại

Thái Hà (14.01.2024) – Khi ấy, Gioan đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông, nhìn theo Chúa Giêsu đang đi mà nói:  “Đây là Chiên Thiên Chúa”.  Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Chúa Giêsu.  Chúa Giêsu ngoảnh mặt lại, thấy họ đi theo …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh_Lễ Trọng: Bái lạy Hài Nhi

Thái Hà (07.01.2024) – Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Thánh Gia Thất_Lễ Trọng: Nên Thánh

Thái Hà (31.12.2023) – Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Môsê, bà Maria và ông Giuse đem con lên Giêrusalem, để dâng tiến cho Chúa. Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa Truyền thì trở về nơi cư ngụ là …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Tin vào Chúa

Thái Hà (24.12.2023) – Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ …

Xem thêm

Chúa Nhật III Mùa Vọng: Ơn gọi và sứ mạng của Kitô hữu

Thái Hà (17.12.2023) – Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gioan. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng. Và đây là …

Xem thêm

Chúa Nhật II Mùa Vọng: Tiếng hô của niềm hy vọng

Thái Hà (10.12.2023) – Khởi đầu Tin mừng Đức Giê-su Ki-tô, Con Thiên Chúa: Trong sách ngôn sứ I-sai-a có chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con. Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường …

Xem thêm

Chúa Nhật XXXIV Thường Niên: Đức Kitô là Vua chúng ta

Thái Hà (26.11.2023) – “Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, …

Xem thêm