Chúa Nhật

Chúa Nhật Tuần XXVII Thường Niên: “Chúng tôi là đầy tớ vô dụng”

Thái Hà (02.10.2022) – Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: “Xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con”. Chúa liền phán rằng: “Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng: ‘Hãy bứng rễ lên mà đi …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXIV Thường Niên: Thiên Chúa đến cứu người tội lỗi

Thái Hà (11.09.2022) – Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. Những người Pha-ri-sêu và các Kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” Đức Giê-su mới kể cho …

Xem thêm

Chúa Nhật XXIV Năm C: Lòng thương xót của Thiên Chúa đối với tội nhân

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (15,1-10) 1 Một hôm, những người thu thuế và các người tội lỗi lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXIII Thường Niên: Từ bỏ

Thái Hà (04.09.2022) – Một hôm, có rất đông người cùng đi đường với Ðức Giêsu. Người quay lại bảo họ: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXII Thường Niên: “Hãy mời người không có khả năng đáp lễ”

Thái Hà (28.08.2022) – Khi ấy, nhằm một ngày Sabbat Chúa Giêsu vào nhà một thủ lãnh các người biệt phái để dùng bữa, và họ dò xét Người. Người nhận thấy cách những kẻ được mời, chọn chỗ nhất, nên nói với họ dụ ngôn này rằng: “Khi có ai …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XXI Thường Niên: Chiến đấu qua cửa hẹp mà vào

Thái Hà (21.08.2022) – Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: “Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?” Người bảo họ: “Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, …

Xem thêm

Chúa Nhật XX Thường Niên: Thầy đến để đem sự chia rẽ

Thái Hà (14.08.2022) – Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi …

Xem thêm

Chúa Nhật XIX Thường Niên: Hãy tỉnh thức

Thái Hà (07.08.2022) – Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn. Hãy làm như những người đợi chủ đi ăn cưới về, để khi chủ vừa về tới và gõ cửa, là mở ngay. Khi chủ về mà thấy những đầy tớ ấy đang tỉnh thức, thì thật là …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên: Hãy giữ mình khỏi tham lam

Thái Hà (31.07.2022) – Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các …

Xem thêm

Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên: Xin tha nợ chúng con

Thái Hà (24.07.2022) – Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, …

Xem thêm