Chúa Nhật

Suy niệm về ngày lễ Chúa Cứu Thế

Chúa nhật thứ 3 của tháng 7 là ngày Giáo Hội mừng lễ Chúa Cứu Thế, thánh danh của tu hội chúng tôi. Quả thật Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế. Nhờ Ngài và trong Ngài, chúng ta được cứu khỏi tội lỗi và sự chết đời đời. Chúng ta …

Xem thêm

Chúa Nhật XVI Thường Niên: Lòng bao dung

Thái Hà (18.07.2021) – Khi ấy, các tông đồ hội lại bên Chúa Giêsu và thuật lại với Người mọi việc các ông đã làm và đã giảng dạy. Người liền bảo các ông: “Các con hãy lui vào nơi vắng vẻ mà nghỉ ngơi một chút”. Vì lúc ấy …

Xem thêm

Chúa Nhật XIII Thường Niên: Chỉ cần tin thôi

Thái Hà (27.06.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su lại đi thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Gia-ia đi tới. Vừa thấy Đức Giê-su, ông ta sụp xuống dưới …

Xem thêm

Chúa Nhật XII Thường Niên: Phó thác vào Thiên Chúa

Thái Hà (20.06.2021) – Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi!” Bỏ đám đông ở lại, các ông chở Người đi, vì Người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cũng theo Người. Và một trận cuồng phong …

Xem thêm

Chúa Nhật XI Thường Niên: Hạt giống Nước Trời

Thái Hà (13.06.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa giống như người kia đã gieo hạt xuống đất: người đó ngủ hay thức, đêm hay ngày, hạt giống cứ đâm mầm và mọc lên thế nào người đó cũng không hay biết nữa. Ðất …

Xem thêm

Chúa Nhật IX Thường Niên_Lễ Chúa Ba Ngôi: Sống màu nhiệm Ba Ngôi

Thái Hà (29.05.2021) – Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: “Thầy đã được trao toàn quyền trên …

Xem thêm

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Bình an đích thực

Thái Hà (23.05.2021) –  Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và …

Xem thêm

Chúa Thánh Thần tác động siêu nhiên

 “Chúa Thánh Thần soi sáng tâm trí con người, làm cho chúng ta khao khát Thiên Chúa, lấy sự thật tâm linh và làm cho chúng ta có thể hiểu biết.” (Billy Graham) Chúa Thánh Thần là một phần đẹp đẽ và mạnh mẽ của Đấng là Thiên Chúa. …

Xem thêm

Chúa Nhật Chúa Thăng Thiên: Niềm hy vọng vĩnh cửu

Thái Hà (15.05.2021) – Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ …

Xem thêm

Chúa Nhật V Phục Sinh: Kết hiệp với Chúa

Thái Hà (02.05.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho …

Xem thêm