Chúa Nhật

Chúa Nhật XXV Thường Niên: Không phân biệt

Thái Hà (20.09.2020) – Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe dụ ngôn này: Nước Trời giống như chuyện gia chủ kia, vừa tảng sáng đã ra mướn thợ vào làm việc trong vườn nho của mình. Sau khi đã thoả thuận với thợ là mỗi ngày một quan …

Xem thêm

Chúa Nhật XXII Thường Niên: Danh lợi thế trần

Thái Hà (30.08.2020) – Từ lúc đó, Đức Giê-su Ki-tô bắt đầu tỏ cho các môn đệ biết: Người phải đi Giê-ru-sa-lem, phải chịu nhiều đau khổ do các kỳ mục, các thượng tế và kinh sư gây ra, rồi bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại. Ông …

Xem thêm

Chúa Nhật XX Thường Niên: Lòng tin vững mạnh

Thái Hà (16.08.2020) – Khi ấy, ra khỏi đó, Chúa Giêsu lui về miền Tyrô và Siđon, thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người rằng: “Lạy Ngài là con Vua Ðavít, xin thương xót tôi: con gái tôi bị quỷ ám khốn …

Xem thêm

Chúa Nhật XIX Thường Niên: Vững vàng tin tưởng

Thái Hà (08.08.2020) – … Canh tư đêm tối, Người đi trên mặt biển mà đến với các ông. Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hồn mà nói rằng: “Ma kìa!”, và các ông sợ hãi kêu la lớn tiếng. Lập tức, Chúa Giêsu nói với các ông …

Xem thêm

Chúa Nhật XVIII Thường Niên: Lòng thương xót

Thái Hà (02.08.2020) – Khi ấy, Chúa Giêsu nghe tin Gioan Tẩy Giả đã chết, thì Người rời bỏ nơi đó xuống thuyền đi đến nơi hoang địa vắng vẻ. Dân chúng nghe biết, thì từ các thành phố đi bộ theo Người. Ra khỏi thuyền, Người thấy dân chúng đông đảo, …

Xem thêm

Lễ Chúa Cứu Thế (Chúa Nhật thứ ba trong Tháng Bảy)

Ga. 3, 13-18.21 CHÚA LÀ ĐẤNG CỨU THẾ Mỗi lần cử hành Lễ Chúa Cứu Thế, một thánh lễ được Nhà Dòng Chúa Cứu Thế trên khắp thế giới mừng một cách hết sức trọng thể vào ngày Chúa Nhật thứ ba trong tháng bảy. Tôi vẫn như có một …

Xem thêm

Chúa Nhật XV Thường Niên: Sức mạnh của lời

Thái Hà (12.07.2020) –   Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn toàn thể đám đông thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ …

Xem thêm