Chúa Nhật

Chúa Nhật IV Mùa Chay: Dấu chỉ tính yêu

Thái Hà (14.03.2021) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với ông Ni-cô-đê-mô rằng: “Như ông Mô-sê đã giương cao con rắn trong sa mạc, Con Người cũng sẽ phải được giương cao như vậy, để ai tin vào Người thì được sống muôn đời. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã …

Xem thêm

Chúa Nhật II Mùa Chay: Biến đổi tâm hồn

Thái Hà (28.02.2021) – Sáu ngày sau, Đức Giê-su đem các ông Phê-rô, Gia-cô-bê và Gio-an đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở …

Xem thêm

Chúa Nhật I Mùa Chay: Sám hối và tin

 Thái Hà (21.02.2021) – Thần Khí liền đẩy Người vào hoang địa. Người ở trong hoang địa bốn mươi ngày, chịu Satan cám dỗ, sống giữa loài dã thúm và có các thiên sứ hầu hạ Người. Sau khi ông Gioan bị nộp, Đức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin …

Xem thêm

Chúa Nhật VI Thường Niên: Động lòng thương

Thái Hà (14.02.2021) – Khi ấy, có một người bệnh cùi đến van xin Chúa Giêsu và quỳ xuống thưa Người rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể khiến tôi nên sạch”. Ðộng lòng thương, Chúa Giêsu giơ tay đặt trên người ấy và nói: “Ta muốn, anh hãy khỏi bệnh”. …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Thường Niên: Đấng uy quyền

Thái Hà (31.01.2021) – Tại thành Ca-phác-na-um, ngày sa-bát, Đức Giê-su vào hội đường giảng dạy. Thiên hạ sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư. Lập tức, trong hội đường của họ, có một người …

Xem thêm

Chúa Nhật III Thường Niên: Hãy sám hối

Thái Hà (24.01.2021) – Sau khi ông Gioan bị nộp, Ðức Giêsu đến miền Galilê rao giảng Tin Mừng của Thiên Chúa. Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và Triều Ðại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng.” Người đang đi dọc theo …

Xem thêm

Chúa Nhật II Thường Niên: Các anh tìm gì thế?

Thái Hà (17.01.2021) – Hôm sau, ông Gio-an lại đang đứng với hai người trong nhóm môn đệ của ông. Thấy Đức Giê-su đi ngang qua, ông lên tiếng nói: “Đây là Chiên Thiên Chúa.” Hai môn đệ nghe ông nói, liền đi theo Đức Giê-su. Đức Giê-su quay lại, thấy các …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Chúa Hiển Linh: Bái lạy Hài Nhi

Thái Hà (03.01.2021) – Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: “Đức Vua dân Do-thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương …

Xem thêm

Chúa Nhật Lễ Kính Thánh Gia Thất: Thiên Chúa nơi tha nhân

Thái Hà (27.12.2020) – Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, và cũng …

Xem thêm

Chúa Nhật IV Mùa Vọng: Vâng phục đức tin

Thái Hà (20.12.2020) –   Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét, gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a. Sứ thần …

Xem thêm