Cáo phó và Tiểu sử cha Giuse Phạm Kim Điệp, DCCT

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25)

CÁO PHÓ

Trong niềm tin vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin:

CHA GIUSE PHẠM KIM ĐIỆP, C.Ss.R.

Sinh ngày: 08.04.1946

Tại: Tôn Đạo – Kim Sơn – Ninh Bình

Khấn Dòng: 01.09.1968

Lãnh sứ vụ linh mục: 15.08.1975

Đã an nghỉ trong Chúa lúc 10 giờ 30 phút, thứ Tư, ngày 10 tháng 01 năm 2024, tại Nhà Hưu Dưỡng Tỉnh Dòng, với 78 năm làm con Chúa trên trần gian, 56 năm sống lời khấn dòng và 49 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Nghi thức tẫn liệm và Thánh Lễ cử hành lúc 20 giờ 00, thứ Tư, ngày 10.01.2024, tại Tu Viện Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn.

THÁNH LỄ AN TÁNG sẽ được cử hành lúc 06 giờ 30 phút sáng thứ Bảy, ngày 13.01.2024, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, địa chỉ: 38 Kỳ Đồng, P.9, Q.3, Sài Gòn. – Sau Thánh lễ an táng thi hài Cha Giuse sẽ được hoả táng tại Bình Hưng Hoà.

Xin cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Kim Điệp, C.Ss.R.

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

……
TIỂU SỬ CHA GIUSE PHẠM KIM ĐIỆP, C.Ss.R.
— *** —

CHA GIUSE PHẠM KIM ĐIỆP, C.Ss.R.

• Sinh ngày 08 tháng 04 năm 1946 tại Tôn Đạo – Kim Sơn – Ninh Bình.

• Ngày 01 tháng 09 năm 1956: Gia nhập Đệ Tử viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Vũng Tàu.

• Ngày 29 tháng 07 năm 1967: Gia nhập Tập viện Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang.

• Ngày 01 tháng 09 năm 1968: Khấn lần đầu trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang.

• Ngày 08 tháng 08 năm 1975: Khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế tại Thủ Đức.

• Ngày 15 tháng 08 năm 1975: Lãnh sứ vụ linh mục tại DCCT Sài Gòn.

• Từ năm 1975 đến năm 2012: Làm Bề Trên DCCT Cần Giờ và mục vụ tại Cần Giờ.

• Từ năm 2012 đến nay: nghỉ hưu tại Nhà Hưu Dưỡng Sài Gòn.

Vào lúc 10h30, thứ Tư, ngày 10.01.2024, Cha Giuse Phạm Kim Điệp đã được Chúa gọi về tại Nhà Hưu Dưỡng của Tỉnh Dòng, sau 78 năm làm con Chúa trên dương thế, 56 năm sống lời khấn Dòng và 49 năm thi hành sứ vụ linh mục.

Kính thưa Cộng Đoàn,

Cuộc đời dài của Cha Giuse lại có một tiểu sử rất ngắn. Đó là bởi vì gần 40 năm trong đời linh mục của Cha Giuse được dành trọn cho sứ mạng phục vụ người nghèo và người tất bạt nhất tại Cần Giờ. Cha Giuse đã sống như Cha cảm nhận về ơn gọi và đời sống tu sĩ DCCT: “Tôi luôn trung thành với trí ý của cha thánh Anphongsô, nên chỉ muốn rao giảng Tin Mừng cho người cô thân, tất bạt, nhất là những người chưa biết Chúa. Tôi cảm thấy hạnh phúc trong đời tu DCCT. Nhưng bản thân vẫn còn nhiều hạn chế, mong sao mình chỉ là dụng cụ hữu ích của Chúa để đem nhiều linh hồn về với Chúa.” Hình ảnh Cha Giuse được lưu lại nơi anh em trong Dòng và nơi người dân Cần Giờ là một mục tử gần gũi, bình dị, đầy cảm thông và nhiệt thành với người nghèo và lương dân.

Nay Thiên Chúa đã gọi Cha Giuse trở về với Chúa. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria – Mẹ Hằng Cứu Giúp, Thánh Tổ Anphongsô và các Thánh trong Dòng, cùng với lời cầu nguyện của cộng đoàn Dân Chúa, nguyện xin Chúa ban cho Linh hồn Cha Giuse sớm hưởng vinh quang Nước Trời.

Ngợi khen Chúa Giêsu và Đức Bà Maria!

Văn Phòng Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.