Dòng Tu

Khánh thành ngôi nhà thờ dành cho anh chị em dân tộc Bahnar do các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế coi sóc

(Gia Lai, Việt Nam): Thánh Lễ Tạ Ơn làm phép ngôi Nhà thờ Plei Bông, thuộc Giáo phận Kontum được diễn ra lúc 10:00 sáng ngày 30 tháng 11 năm 2019. Chủ sự thánh lễ là Đức Cha A-loi-si-ô Nguyễn Hùng Vị, Giám mục Giáo Phận Kontum. Cùng đồng tế …

Xem thêm

Quý sơ Dòng Phaolô Hà Nội xuống đường đòi lại quyền sở hữu hợp pháp trên mảnh đất 42 Lý Thường Kiệt,Hoàn Kiếm, Hà Nội

Thái Hà – Sáng nay, 17/6 các nữ tu Dòng Thánh Phaolô Hà Nội tiếp tục tuần hành gửi đơn đến UBND Quận Hoàn Kiếm yêu cầu trả lại khu đất 42 Lý Thường Kiệt thuộc quyền quản lý hợp pháp của Nhà Dòng đang bị người dân và chính …

Xem thêm

Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh

Cha Gerard Francisco Timoner III, OP. đã được bầu làm Tân Tổng Quyền Dòng Đa Minh tại Tổng Hội Biên Hòa, ngày 13 tháng 7 năm 2019. Cha Timoner, 51 tuổi, là Người kế vị thứ 87 sau Thánh Đa Minh – là Tổng quyền thứ 88 của Dòng. Cha …

Xem thêm