Cáo phó: Bà cố Martha Nguyễn Thị Liêm (có 5 người con đi tu)

Văn phòng Tòa Giám mục Qui Nhơn, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam và tang quyến đồng kính báo:

Bà cố MARTHA NGUYỄN THỊ LIÊM

– Thân mẫu của Cha Giuse Trương Đình Hiền, Tổng Đại Diện Giáo phận Qui Nhơn.

Cha Phaolô Trương Đình Tu, Chánh xứ giáo xứ Qui Hòa Giáo phận Quy Nhơn.

Cha Tôma Trương Đình Sơn (C.Ss.R), thuộc Dòng Chúa Cứu Thế.

Cha Gioan Baotixita Trương Đình Hà, Giáo phận Bà Rịa.

Nữ Tu Agata Trương Thị Minh Đức, Dòng Mến Thánh Giá Qui Nhơn.

– Qua đời vào lúc 18:45 Thứ Tư, ngày 24.08.2022

– Tại gia đình, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

Bà cố MARTHA NGUYỄN THỊ LIÊM

– Sinh 04.08.1921 (Tân Dậu)

– Nguyên quán xã Phổ Văn, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi, giáo phận Qui Nhơn.

– Hiện đang ở tại ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, thuộc giáo xứ Thanh Bình, Giáo phận Xuân Lộc

Chương trình An Táng:

– Nghi thức tẫn liệm: 20:00, Thứ Năm, ngày 25.08.2022

Thánh lễ an táng: 9:00, Thứ Bảy, ngày 27.08.2022 : tại nhà thờ giáo xứ Thanh Bình, Giáo phận Xuân Lộc, ấp Hưng Long, xã Hưng Thịnh, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai

– An táng tại nghĩa trang giáo xứ Thanh Bình

Xin hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn MARTHA được hưởng nhan thánh Chúa.