Home / NHÀ DÒNG & GIÁO XỨ / Dòng Chúa Cứu Thế

Dòng Chúa Cứu Thế

Học viện Thánh Anphongsô – Họp mặt quý thân nhân & ân nhân & bạn hữu xa gần năm 2019 với chủ đề “Tỏa rạng niềm vui”

Sau những ngày hè đầy ý nghĩa từ các điểm truyền giáo trở về, thì như một truyền thống tốt đẹp từ xưa tới nay, cứ vào những ngày cuối tháng 08 khi tiết trời dịu mát của mùa thu ùa về thì gia đình Học viện thánh Anphongsô lại …

Xem thêm