Giờ Lễ – Giải Tội – Xức Dầu Bệnh Nhân

 (ĐỀN ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP – GIÁO XỨ THÁI HÀ)

GIỜ LỄ

TỪ THỨ HAI ĐẾN THỨ SÁU

Lễ I: 05h30

Lễ II: 18h30

(Riêng  thứ Tư có thánh lễ III vào lúc 20h00 và ngày thứ Sáu có thánh lễ III lúc 15h00)

NGÀY THỨ BẢY

Lễ I: 05h30

Lễ II: 10h00 Thánh lễ kính Đức Mẹ (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ III: 12h00 Thánh lễ Chúa Nhật (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ IV: 18h00 – Thánh lễ Chúa Nhật (trước thánh lễ có 30 phút hành hương kính Đức Mẹ)

Lễ V: 20h00 – Thánh lễ Chúa Nhật

NGÀY CHÚA NHẬT

Lễ I: 05h30

Lễ II: 08h00

Lễ III: 10h00

Lễ IV: 16h00 (Lễ dành cho thiếu nhi)

Lễ V: 18h00

Lễ VI: 20h00 (Chúa nhật cuối tháng cầu cho công lý và hòa bình)

Riêng các ngày lễ trọng sẽ có lịch thông báo cụ thể

GIẢI TỘI 

TỪ THỨ BA ĐẾN THỨ SÁU

Sáng: 8h30 – 11h00

Chiều: 3h00 – 5h00

Sau thánh lễ sáng lúc 5h30. Sau thánh lễ chiều lúc 18h30

THỨ BẢY VÀ CHÚA NHẬT

Trước và sau các thánh lễ

Lưu Ý:

  • Thứ Hai hàng tuần không giải tội.
  • Nếu không có cha trực sẵn giải tội, quý vị liên hệ với Văn Phòng để mời các cha giải tội cho quý vị

XỨC DẦU BỆNH NHÂN

  • Tại các Giáo Khu xin anh chị em liên hệ với cha phụ trách Giáo Khu. Tại Bệnh viện, xin anh chị em liên hệ qua văn phòng Giáo xứ. Số điện thoại: 024 3851 1239 (Thứ Hai không làm việc).

Văn Phòng Giáo Xứ Thái Hà