Lễ Trọng

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 7): Vì yêu, Thiên Chúa đến ở trong linh hồn chúng ta

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm …

Xem thêm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần hiện xuống ( viết bởi Thánh An-phong: Ngày thứ 3: Tình yêu là mạch nước mát trong

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai Suy niệm Tình yêu cũng được ví như là “giếng nước hằng sống, ngọn lửa và sự bác ái.” Chúa Cứu Thế rất đáng yêu mến của chúng ta đã …

Xem thêm