Lễ Trọng

Lễ Mình Máu Thánh Chúa được cử hành khi nào?

 Lễ Mình Máu Chúa, một ngày lễ nghỉ ở nhiều nơi được cử hành vào thứ Năm hoặc Chúa Nhật sau lễ Chúa Ba Ngôi. Trong lịch sử Giáo hội, có một số ngày lễ nghỉ, trong đó các tín hữu được mời gọi tham dự thánh lễ để …

Xem thêm

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần (Ngày thứ 7): Vì yêu, Thiên Chúa đến ở trong linh hồn chúng ta

Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ nhất Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ hai Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ ba Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ tư Tuần cửu nhật kính Chúa Thánh Thần: Ngày thứ năm …

Xem thêm

Trực tiếp Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, thứ Năm, 13.05.2021

Thứ Năm, ngày 13.05.2021, Giáo hội cử hành Lễ Chúa Giêsu Lên Trời, Truyền Thông Thái Hà sẽ phát trực tiếp các thánh lễ vào lúc 10 giờ 00 và 20 giờ 00. Thánh lễ được phát từ Nhà Nguyện của Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội. Mời …

Xem thêm

Cõi vĩnh hằng

   Con Chúa Thăng Thiên Hiển Vinh Chói Lọi Chúng Con Lữ Khách Hy Vọng Tràn Đầy Thiên Chúa – Đấng muôn trùng cao cả, Đấng ngự chốn vĩnh hằng, Đấng mang danh chí thánh – đã phán: “Ta ngự chốn cao vời và thánh thiện, nhưng vẫn ở với …

Xem thêm