Lễ Trọng

Trái tim đau khổ vì yêu

Năm xưa, vào Ngày Thứ Sáu Thánh, Mẹ lần bước theo Con của Mẹ trên đường thương khó đến dưới chân cây thập giá, nơi Con Mẹ chịu đóng đinh. Mẹ đứng đó, ghi khắc những cực hình Chúa đã chịu, đến giây phút hấp hối của Con. Chỉ có …

Xem thêm

Thứ Sáu Tuần Thánh – Tưởng Niệm Cuộc Khổ Nạn của Chúa: Sự hoàn tất của Con Một Thiên Chúa

Thái Hà (10.04.2020) – “Mọi sự đã hoàn tất!” (Ga 18,1-19,42) Bài tường thuật về cuộc Khổ Nạn của sách Tin Mừng thứ tư có một nét khác hẳn so với ba sách Tin Mừng Nhất Lãm. Đó là hình ảnh Đức Giêsu rất chủ động và oai nghi khi đững trước …

Xem thêm

Chương trình cầu nguyện tại gia đình theo tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Ý – Thứ Năm Tuần Thánh

  TAM NHẬT VƯỢT QUA GIỜ CẦU NGUYỆN TRONG GIA ĐÌNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH  (Lược dịch và hiệu đính theo tài liệu của Hội Đồng Giám Mục Ý, có thể dùng trong giờ kinh của gia đình hoặc cá nhân, vào giờ thuận tiện, như một tài liệu đạo đức) …

Xem thêm