Thứ Hai Lễ Truyền Tin_Lễ Trọng: Đức Maria đầy ân sủng

Thái Hà (08.04.2024) – Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà”. (Lc 1,26-38)

Lời kinh “Kính mừng Maria đầy ân phúc” nhắc nhở người tín hữu cảm tạ về hồng ân cứu chuộc đồng thời cũng cho chúng ta cảm nghiệm, con người tuy mang thân phận tội lụy nhưng nếu mở lòng để đón nhận Thiên Chúa thì chúng ta cũng sẽ lãnh nhận những ân sủng của Thiên Chúa.

Theo ngôn ngữ Thánh Kinh, “ân sủng” là một ân ban đặc biệt; theo Tân Ước, ân ban này có nguồn gốc từ đời sống của ba ngôi Thiên Chúa, Đấng là tình yêu (x.1Ga 4,8). Khi chúng ta nghe vị sứ giả nói với Đức Maria, Mẹ “đầy ơn phúc”, thì mạch văn Tin Mừng, giúp chúng ta hiểu rằng ở đây muốn nói lên một lời chúc lành duy nhất dành cho Đức Maria. Ngài chính là người Mẹ được mọi ân sủng của Thiên Chúa. Ngài là người nữ được Thiên Chúa tiền định không mắc phải tội tổ tông truyền để xứng đáng cứu mang con của Thiên Chúa. Mẹ là người đầu tiên được đầy ân sủng vì đã cưu mang Đấng Cứu Thế.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, xin dạy cho chúng con luôn biết thưa hai tiếng “xin vâng” trước thánh ý của Thiên Chúa, để chúng con cũng được đầy ân sủng của Ngài. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…